Mogelijk 1600 gevallen van onrechtmatig titelgebruik accountants

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Belastingdienst onderzoeken 1600 gevallen van mogelijk onrechtmatig titelgebruik. Omdat met name accountants in het mkb last ondervinden van onrechtmatig titelgebruik heeft het NBA-bestuur besloten dit als speerpunt op te nemen in het Actieprogramma 'MKB-Accountant'.

Kantoren en personen die zich ten onrechte voordoen als accountant of accountantskantoor misleiden hiermee niet alleen de markt, maar vormen ook oneerlijke concurrentie voor accountants die gebonden zijn aan strenge wet- en regelgeving. Het contact met de Belastingdienst over onrechtmatig titelgebruik is het afgelopen jaar geïntensiveerd, om de effectiviteit van de aanpak te verhogen.

Om meer inzicht te krijgen in de omvang van het onrechtmatig gebruik van de accountantstitel is samen met de Belastingdienst begin 2012 nader onderzoek gestart, waarbij o.a. via internet gezocht wordt naar personen en kantoren die in hun naam termen als “accountant”, “accountantskantoor”, “accountancy” en  “accounting” gebruiken.

De resultaten hiervan zijn vergeleken met de bij de NBA aanwezige bestanden van accountants en accountantspraktijken. Dit heeft geresulteerd in een lijst van circa 1600 personen/ kantoren die zich mogelijk schuldig maken aan onrechtmatig gebruik van de accountantstitel en daarom nader worden onderzocht. Verwacht wordt dat van deze 1600 personen/kantoren er ongeveer 1000 zullen worden aangeschreven door de NBA. De Belastingdienst voorziet dat dit uiteindelijk zal resulteren in circa 700 aangiften.

Bron: NBA

Gerelateerde artikelen