Moeilijk jaar BAM: claimemissie

BAM heeft een lastig jaar achter de rug en doet een forse claimemissie van 250 miljoen euro om de vermogenspositie te versterken. Daarnaast praat men bij het bouwbedrijf met een groep banken om de bestaande afspraken op enkele punten te herzien.

BAM maakte dit bekend bij de presentatie van de resultaten over 2009. De aandelenuitgifte, waarvan verdere details vooralsnog ontbreken, is nodig na een moeilijk jaar, waarin BAM forse verliezen leed bij de divisie Vastgoed als gevolg van de crisis. Begin 2009 kwam BAM nog met een winstwaarschuwing door verdere waardeverminderingen bij het onderdeel. In totaal bedroeg het verlies bij Vastgoed vorig jaar 266 miljoen euro.

ING en Rabobank, die de emissie steunen, gaan akkoord met het verzoek van BAM om de bestaande kredietfaciliteiten van BAM met een jaar te verlengen tot 2013/2014. Daarnaast stemmen beide banken in met de aanpassing van de huidige afspraken aan het seizoenspatroon, aldus BAM, daar er bijvoorbeeld door strenge winters minder gebouwd kan worden. BAM verwacht op korte termijn ook tot overeenstemming te komen met de overige leden van de bankengroep.

BAM zegt de opbrengst van de emissie grotendeels te zullen gebruiken voor de financiering van belangen in zogeheten pps-projecten, waarbij de bouwer samenwerkt met overheden. Het bedrijf ziet de vraag naar deze projecten in het huidige klimaat toenemen ”zoals onder meer blijkt uit het grote aantal actieve en potentiële biedingen van de groep.”

De nettowinst van BAM bedroeg 31,3 miljoen euro en kwam overeen met de medio februari bijgestelde prognose. Eerder rekende het bedrijf op een winst van tenminste 100 miljoen euro, dat was al lager dan de oorspronkelijke raming van 100 tot 120 miljoen euro. De omzet daalde van 8,8 miljard euro naar 8,4 miljard euro en zal dit jaar, onder meer door de ,,uitzonderlijk lange vorstperiode” verder afnemen tot 8 miljard euro.

BAM denkt de claimemissie halverwege dit jaar afgerond te hebben. Voor de uitgifte is wel toestemming nodig van de aandeelhouders, die over het voornemen kunnen stemmen op de algemene vergadering op 21 april.

 

Gerelateerde artikelen