Modern finance in een digitaal tijdperk

Trendsetters in finance zien technologie als een service. Deze service moet flexibel, veilig, betrouwbaar en schaalbaar zijn én moet altijd en overal bereikbaar zijn met een apparaat naar keuze. Daarnaast moet het uiteraard de kosten verlagen en de integratiecomplexiteit verminderen. Maar het is net zo belangrijk om te zien dat de verwachtingen van gebruikers omhoog zijn gegaan. Een moderne gebruikersinteractie is de standaard. Denk daarbij aan hoe je thuis van de tablet gebruik maakt. Daarom moet de moderne financiële applicatie gemakkelijk in het gebruik zijn, een applicatie die uitnodigt en helpt om meerwaarde voor het bedrijf te creëren.

Modern finance is hierbij het credo. Dit wordt aan de hand van de volgende vier steekwoorden uitgewerkt.
Vier aspecten van modern finance
1. Simplify – vereenvoudig financiële processen en technologie
2. Accelerate – versnel besluitvorming met real-time informatietoegang
3. Collaborate – werk samen met collega’s, gebruikmakend van geïntegreerde social objecten
4. Control – beheers kosten met financiële transparantie
1. Simplify
Simplify betekent dat de financiële professional wordt ondersteund met een complete oplossing die de juiste informatie op het juiste moment geeft, waarbij  de productiviteit en performance verbeteren. Simplify betekent niet dat concessies moeten worden gedaan aan de capaciteitseisen die aan een financiële oplossing worden gesteld. Zaken als multi-GAAP, intercompany processing inclusief facturatie, klantspecifiek aanmanen, consolidatie en budgettering, zijn en blijven belangrijk.
Simplify staat feitelijk voor het stroomlijnen en automatiseren van transactionele en planningsprocessen, zodat de finance professional zich meer kan concentreren op strategische initiatieven. Een voorbeeld van het stroomlijnen kan een extensieve spreadsheet-integratie voor journalisering en budgettering zijn. Een ander voorbeeld een mobiele toepassing voor onkosten. Door het voor de declarant eenvoudig en transparant te maken om overal en altijd, snel en eenvoudig de onkosten te verantwoorden, wordt niet alleen het proces versimpeld en effectiever, maar verhogen ook de inzichtelijkheid en betrouwbaarheid.
2. Accelerate
Accelerate door een versnelling in de besluitvorming aan te brengen met behulp van real-time informatie. Dashboards met op de functie toegesneden informatie, worklists en watchlists die dienen als centrale cockpit om de key-accounting-activiteiten te managen. Het pro-actief monitoren van processen, afhandelen van uitzonderingen, en alloceren en toewijzen van werk aan gebruikers, allemaal gemanaged vanuit één overzicht.  
Om besluitvorming beter te ondersteunen, moet de oplossing intelligent zijn. Dit kan alleen maar indien de informatieverschaffing real-time en  in context van de transactie is.  Dit helpt de finance professional  om zijn taak te doen. Denk hierbij  bijvoorbeeld aan suggesties voor allocaties van ontvangsten, of een impact analyse op de balans voordat een journaal wordt geboekt. Een ander voorbeeld is een dashboard voor de periode-afsluiting, waarin in één oogopslag de status van de boeken en de subs staan, inclusief open taken  om zo sneller de boeken te kunnen sluiten.
3. Collaborate
Samenwerken lijkt zo evident. Het delen van extra informatie is vaak key om een bedrijfsproces succesvol te kunnen afronden. Binnen modern finance, is deze samenwerking belangrijker dan ooit, zeker in een tijd waar gebruikers geografisch meer en meer verspreid zijn (thuis, kantoor, op de weg).
Door deze samenwerking in context van de transactie te trekken, wordt een dubbel doel gediend. Enerzijds wordt de gebruiker eenvoudig in staat gesteld te communiceren met collega’s over de bewuste transactie, met verzoeken om, bijvoorbeeld, extra informatie, uitleg of documentatie. Anderzijds wordt de audit trail versterkt, doordat de communicatie nu verbonden is aan de transactie, en niet bijvoorbeeld in een onvindbare mailwisseling.
4. Control
Modern finance betekent grip op kosten. Het start met een snelle implementatie, met behulp van spreadsheettemplates en takenlijsten om volledige transparantie en controle in de setup te krijgen. Is een setup eenmaal daar, dan is het mogelijk deze snel en eenvoudig te kopiëren naar een productie-omgeving. Een best-practicebenadering  helpt in return on investement en om snel aan de slag te kunnen.
Maar grip op kosten heeft ook te maken met inzicht. Real time financieel inzicht in de realisatie, budget en verplichtingen. Niet alleen op de computer, maar ook bijvoorbeeld op de tablet. Een simpele user interface die multi-dimensionaal analytisch georiënteerd is waarbij tot op het laagste detail, zoals een inkoopfactuur, teruggegaan kan worden om te kijken wat de bron van een overschrijding is. 
Een mooi voorbeeld hoe deze vier tezamen komen is terug te vinden in deze film. Het toont een voorbeeld van hoe de business en finance efficiënt kunnen samenwerken. 
Als u meer wilt weten over modern finance, kunt u een kijkje te nemen op de website of schrijf u in voor ons evenement op 8 december aanstaande: Oracle Digital Leadership Summit in Utrecht!
 
Door Michiel Aalpoel, Solution Director Financial Services bij Oracle 
 
Dit blog verscheen eerder op de website van Oracle.  

Gerelateerde artikelen