Mobiliteitslobby eist groter deel van klimaatfonds

Deel van de klimaatmiljarden moet naar een transitiefonds voor mobiliteit.

Om de overgang naar duurzame mobiliteit betaalbaar te houden voor burgers en bedrijven, moet de overheid het Klimaatfonds uitbreiden met een transitiefonds voor mobiliteit. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie, een belangenvereniging waarbij onder meer de ANWB, de RAI Vereniging en de NS zijn aangesloten. Volgens de alliantie wordt van het huidige Klimaatfonds slechts 1,7 procent van het beschikbare budget uitgetrokken voor het verduurzamen van mobiliteit, terwijl de sector achtien procent van de CO2-reductie voor zijn rekening neemt.

De Mobiliteitsalliantie zegt dat die verhoudingen scheef zijn en dat een meer evenwichtige verdeling hard nodig is. Het geld moet onder meer gaan naar elektrificatie van het Nederlandse wagenpark, maar ook naar het openbaar vervoer. Het ov kampt namelijk met tegenvallende reizigersaantallen en hoge kosten, terwijl het openbaar vervoer wel een belangrijke bijdrage moet leveren aan de klimaatproblematiek.

Het Klimaatfonds van minister Rob Jetten heeft momenteel een omvang van 35 miljard euro en de Mobiliteitsalliantie wil dus een veel groter deel van dat geld. Naast betaalbaarheid van duurzame mobiliteit kan het transitiefonds ook helpen met het verzekeren van draagvlak bij burgers en bedrijven, aldus de oproep van de 26 partijen die zijn aangesloten bij de alliantie.

“Mobiliteit is van grote betekenis voor de welvaart en het welzijn van Nederland. Elke dag zijn miljoenen mensen onderweg naar werk, school, vrienden of familie. Maar dat moet wel betaalbaar blijven. Als de verduurzaming van mobiliteit vrijwel volledig voor rekening van burgers en bedrijven komt zal het draagvlak daarvoor snel afnemen, met alle gevolgen van dien. Stimuleringsmaatregelen blijven daarom hard nodig”, zegt Marga de Jager, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie, in een verklaring.

(ANP)

Gerelateerde artikelen