Mkb-ondernemers positief over omzetgroei

Het midden- en kleinbedrijf heeft de wind weer in de zeilen. Ondernemers zijn in meerderheid positief over omzet- en werkgelegenheidsgroei. Slechts 1 op de

Dat blijkt uit een peiling van MKB-Nederland, die door Panteia en De Ondernemer.nl is gehouden onder de bezoekers van de Week van de Ondernemer. De 20ste editie van de Week van de Ondernemer gaat vandaag van start in de Jaarbeurs in Utrecht.

Een meerderheid van 56 procent van de mkb-ondernemers vindt dat het beter met hun bedrijf gaat dan vorig jaar, al zijn de verschillen per sector behoorlijk. Met een index van respectievelijk 66 en 61 steken industrie en ICT met kop en schouders boven andere sectoren uit. Bij ruim een derde (35 procent) van de mkb-bedrijven is de situatie vergelijkbaar met een jaar geleden. Een kleine minderheid van 9 procent vindt juist dat het slechter gaat.

Waar het gaat om de verwachtingen ten aanzien van omzet en werkgelegenheid scoort de ICT-sector het hoogst. Gemiddeld stijgt het aantal medewerkers dat mkb-bedrijven in dienst nemen met 2 procent, in de ICT is dat met 5,3 procent. Ook qua omzetontwikkeling zit deze sector met een plus van 6,7 procent boven het gemiddelde van bijna 6 procent. De bouw is hier een goede tweede, met een door ondernemers verwachte omzetgroei van 6,5 procent. In deze sector groeit de werkgelegenheid naar verwachting met 3,6 procent.De peiling laat zien dat het mkb sterk inzet op vernieuwing. De ondernemers schrijven de positieve ontwikkelingen in hun bedrijf met name toe aan uitbreiding van hun marketingactiviteiten, de introductie van nieuwe producten of diensten en meer aandacht voor e-commerce.

Voornaamste belemmering die ondernemers in hun bedrijfsvoering ervaren, is het vinden van goede medewerkers. Een ‘goede’ tweede is de regelgeving door de overheid. Niet voor niets pleit MKB-Nederland in Den Haag al langer voor de invoering van een MKB-toets, die ervoor moet zorgen dat nieuwe wet- en regelgeving werkbaar is voor en aansluit op de praktijk van kleine en middelgrote bedrijven. De ondernemersorganisatie gaat ervan uit dat die toets er onder het volgende kabinet ook zal komen.

Gerelateerde artikelen