MKB’er overweegt vaker cloud in zoektocht naar veiligheid ICT

De veiligheid van hun ICT-omgeving is voor MKB'ers in de zakelijke dienstverlening op dit moment de grootste ICT-uitdaging.

Het is tevens de belangrijkste reden om cloudoplossingen te overwegen. 
Dat blijkt uit de resultaten van de MKB Cloud Barometer 2015 van KPN en Exact. 
Uit het onderzoek dat jaarlijks onder MKB’ers wordt gehouden, is op te maken dat het beveiligen van de ICT steeds hoger op de prioriteitenlijst komt te staan. Een belangrijke oorzaak van de toenemende vraag naar betere beveiliging ligt deels in de nieuwe manier van werken waarbij mobility centraal staat. Werknemers kiezen vaker voor plaats- en tijdonafhankelijk werken en dat brengt met zich mee dat er met steeds meer devices verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsnetwerk. 
Naast de pc of laptop die door het bedrijf beschikbaar wordt gesteld, wordt bij 45 procent van de MKB’ers in de zakelijke dienstverlening ook met privé-laptops gebruik gemaakt van het bedrijfsnetwerk. Voor privé-smartphones of tablets ligt dat aantal nog hoger, bij 58 procent van de zakelijk dienstverleners in het MKB wordt er namelijk regelmatig met deze privé-devices verbinding gemaakt met het bedrijfsnetwerk. Zeker met deze ‘vreemde’ apparaten en datastromen wordt het voor de ICT-afdeling steeds belangrijker om veilige verbindingen te maken. 
Uit de Cloud Barometer blijkt bovendien dat ruim veertig procent van de bedrijven geen beveiliging voor smartphones en tablets geregeld heeft. En dat terwijl deze tegenwoordig net zoveel gevoelige informatie bevatten als andere devices, zoals persoonlijke gegevens van klanten of personeel. Omdat er steeds meer verschillende apparaten met het bedrijfsnetwerk verbonden zijn, vraagt dat naast een andere aanpak met aangepaste beveiligingsprogramma’s soms ook om nieuw beleid. 
Geen zorg voor ICT-afdeling
Bij software of opslag in de cloud draagt de leverancier zorg voor de beveiliging rondom deze diensten en het is daarom niet gek dat MKB’ers vanwege de veiligheid cloudoplossingen overwegen. Updates en andere aanpassingen liggen ook in de handen van de cloudleverancier en zijn niet langer de zorg van de ICT-afdeling zelf. 
Cloudleveranciers hebben vaak veel meer expertise en middelen in huis om de ICT-beveiliging op orde te houden, dan zakelijke dienstverleners zelf. Bovendien hoeft de software niet op de centrale server te worden geïnstalleerd omdat deze op een externe server draait. Dat heeft weer een gunstig effect op de snelheid van devices, omdat er geen aanspraak wordt gemaakt op de systeemkracht.
Back-ups aanpassen
Dat veiligheid een extra uitdaging is voor veel bedrijven ligt ook aan de alsmaar stijgende hoeveelheid data waarmee bedrijven te maken krijgen. Ook dat hangt weer samen met het toenemende gebruik van mobiele devices omdat ook de back-up daarop moet worden aangepast. Vaak is de back-up van gegevens die op smartphones en tablets worden opgeslagen, nog niet geregeld. 
Daarmee rijst ook de vraag naar de capaciteit van de bestaande opslag op bijvoorbeeld interne servers en de snelheid ervan. Met opslag in de cloud zijn documenten eenvoudig en overal beschikbaar. Voor een accountantskantoor kan deze flexibele, veilige vorm van documentbeheer bijvoorbeeld veel administratieve handelingen efficiënter maken, omdat alle gegevens snel en vanaf elke locatie terug te vinden zijn. 
Back-up op andere locatie
Veel bedrijven geven aan dat ze weliswaar regelmatig een back-up maken van hun gegevens, echter een kopie daarvan bewaren ze vaak in hetzelfde pand, zo blijkt uit het onderzoek. De data kan daardoor kwetsbaar zijn, zeker in geval van calamiteiten. 
Voor alle bedrijven, of ze nu klein of groot zijn, zou het veilig en structureel bewaren van data en het maken van goede back-ups gemeengoed moeten zijn. In de praktijk wordt er helaas vaak pas écht over nagedacht als er iets gebeurt waarbij gegevens beschadigd raken, of erger nog, kwijtraken. 
Een belastingadviseur die alle klantgegevens, inclusief de back-up in één serverruimte heeft staan, kan bijvoorbeeld door een onvoorziene lekkage in één klap alle data kwijt zijn. Bij een cloudoplossing zijn deze praktische faciliteiten goed geregeld en hoeft de ondernemer zich dus niet bezig te houden met de randvoorwaarden van de server-ruimte. 
Cloud-opslag onderhoudsvriendelijk
Het is belangrijk dat de back-up en recovery-aanpak mee veranderen met de andere technologieën in een organisatie. Met back-up-oplossingen in de cloud kunnen taken volledig worden geautomatiseerd en zijn vragen over capaciteit en frequentie van de opslag niet meer aan de orde. 
Een clouddienst is eenvoudig op of af te schalen, zonder dat er grote, meerjarige investeringen bij komen kijken. Cloudgebaseerde back-up-diensten vragen nadat ze eenmaal zijn ingesteld ook geen verder onderhoud meer, daar zorgt tenslotte de cloudleverancier voor. Bovendien is alle data veiliggesteld omdat het op een externe server ligt opgeslagen. 
Klaar voor groei
Door te kiezen voor de diensten van een cloudleverancier houden MKB’ers meer tijd over voor hun core business en kunnen ze zich richten op het ontwikkelingen van hun organisatie. De beveiligingssoftware is altijd up to date en ze zijn dus beter beschermd tegen schadelijke invloeden van buitenaf. 
Oplossingen uit de cloud bieden bedrijven bovendien de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderingen. Capaciteit kan eenvoudig op- en afgeschaald worden. Dat ze daarnaast altijd kunnen terugvallen op de back-up in de cloud, geeft MKB’ers de zekerheid dat de continuïteit en veiligheid ten aanzien van ICT in elk geval niet in het geding komt. 
Door Rick van Schaik, VP Cloud Services bij KPN Zakelijke Markt
 
[Fotografie: Michel Porro]
 

Gerelateerde artikelen