‘MKB-bedrijven houden elkaar in de tang met lange betalingstermijnen’

Bedrijven in Nederland lijden onder het betalingsgedrag van hun opdrachtgevers. Lange betalingstermijnen en bewust te laat betalen, zorgen voor een rem op de groei van met name het MKB en daarmee op de werkgelegenheid. Omgerekend gaat het om 7 miljard euro dat afgeschreven moet worden door een slechte betalingsmoraal.

Dit is 2,6% van de totale omzet in 2015. Opvallend is dat veel MKB-bedrijven elkaar dwingen om een langere betalingstermijn te accepteren.  Daarmee houden ze elkaar in de tang. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Intrum Justitia naar het betaalgedrag van Nederlandse bedrijven en overheid, het European Payment Report dat vandaag is gepubliceerd.

Slechte administratie van opdrachtgevers

Een kwart van de bedrijven geeft aan de betalingsmoraal zelfs als bedreiging te zien voor het voortbestaan van het bedrijf. Ruim zes van de tien bedrijven (61%) wijt de te late betalingen aan de slechte administratie van hun opdrachtgevers. Nederland heeft daar in vergelijking met de rest van Europa veel last van: 61% tegen gemiddeld 46% in Europa. Vooral de druk op de liquiditeit wordt genoemd als groot nadelig effect op de bedrijfsvoering.

Druk op langere betalingstermijnen

Bedrijven worden onder druk gezet om langere betalingstermijnen te accepteren. 40% van de ondervraagde bedrijven geeft dat aan. In bijna de helft van de gevallen gaat het dan om een groot bedrijf dat een langere betalingstermijn vraagt aan een MKB-bedrijf. In 62% van de gevallen vraagt een MKB-bedrijf dit aan een collega MKB-bedrijf.

Rick Terra, Managing Director van Intrum Justitia: “Bedrijven in Nederland houden elkaar in de greep met een slechte betalingsmoraal. Het MKB heeft last van lange betalingstermijnen en late betalingen, maar wordt hierdoor gedwongen dit ook hun eigen leveranciers aan te doen. Bedrijven accepteren het omdat ze bang zijn klandizie te verliezen. Deze ‘chantage’ moet ophouden om groei te stimuleren. De grote bedrijven, die een stabiele cashflow hebben, zouden het goede voorbeeld moeten geven en stipter moeten betalen. We profiteren er met z’n allen van als de backbone van de samenleving, het MKB, weer gaat floreren. Dat leidt tot meer investeringen en meer werk.”

Nederlanders stijfkoppen

Opvallend resultaat in het European Payment Report is dat Nederlandse bedrijven, ondanks de groeiende druk op een langere betalingstermijn toch een rechtere rug hebben dan hun buitenlandse collega’s wanneer het gaat om het ‘neen’ zeggen tegen een langere betalingstermijn. 25% weigert akkoord te gaan wanneer wordt gevraagd om een langere betaaltermijn te accepteren. Dat is aanzienlijk meer dan in de rest van Europa, waar slechts 15% dit doet. Als bedrijven wel akkoord gaan met een langere betaaltermijn rekenen zij wel vaak een meerprijs of zij komen een betalingsregeling overeen met de klant.

Gerelateerde artikelen