MKB weet te weinig over kartelregels

Meer dan helft weet niet dat zelfs met elkaar praten over offertes niet mag.

Het MKB weet te weinig over wat verboden kartelafspraken zijn. Men wil zich in overgrote meerderheid wel aan de wet houden, maar vergist zich vaak over wat toegestaan is. Een ruime meerderheid geeft aan kartels af te keuren en prijsafspraken of andere vormen kartelvorming niet nodig te hebben. Dit meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar aanleiding van een enquête.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een minderheid van de weet dat het verboden is met concurrenten afspraken te maken over wie aan welke klant levert. Zes op de tien ondervraagde ondernemers gaf op een vraag hierover een verkeerd antwoord. Ook wist ruim de helft niet dat het uit den boze is met elkaar over offertes te praten. Dat het verboden is prijsafspraken te maken, was wel bij een meerderheid van 66 procent bekend.

Volgens de ACM loopt de schade door concurrentievervalsing in de miljoenen euro's per jaar. Om het MKB bewust te maken van regels tegen kartelvorming, begint de toezichthouder een informatiecampagne.

(bron: ACM)

 

Gerelateerde artikelen