‘MKB onderschat risico’s langdurige arbeidsongeschiktheid medewerker’

Een arbeidsongeschikte medewerker betekent voor een bedrijf in het MKB het verschil tussen winst en verlies. Dat stelt de meerderheid (55%) van Nederlandse ondernemers en HR-verantwoordelijken in het MKB. Ook heeft ruim de helft van de organisaties te maken gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. Toch worden de risico's van langdurige arbeidsongeschiktheid nog altijd onderschat en schiet de kennis van MKB'ers over de geldende wetgeving tekort.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon Nederland. Aan het onderzoek namen meer dan 150 ondernemers en HR-professionals deel, die binnen een MKB-organisatie (10 – 250 medewerkers) verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid.

Gevraagd naar hoeveel jaar werkgevers in het uiterste geval de kosten betalen van de uitkering aan hun zieke personeel, schatten de respondenten in dat dit gemiddeld vier jaar is. Voor personeel met een tijdelijk contract is dit volgens de MKB’ers drie jaar. In werkelijkheid is dat twaalf jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract. Uit berekeningen van Aon blijkt dat de kosten voor een werkgever van een langdurig zieke medewerker over een tijdsbestek van twaalf jaar al snel kan oplopen tot 200.000 euro.

Bestaande regelingen nagenoeg onbekend

Uit het onderzoek van Aon blijkt dat de kennis van ondernemers en HR-professionals over de geldende wetgeving danig tekort schiet. Zo denkt de helft (49%) van de respondenten onterecht dat de duur van de uitkering afhankelijk is van hoe lang een medewerker in dienst is geweest. Ook denkt een groot deel (39%) ten onrechte dat de werkgever niet meer hoeft te betalen voor de uitkering van een zieke medewerker als een tijdelijk contract afloopt.

Hoewel alle respondenten binnen hun bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor werknemersregelingen, kent slechts 4% alle vijf de uitkeringsregelingen (Ziektewet, WGA, IVA, WIA en WAO). Een nog kleiner deel weet deze regelingen goed te interpreteren. Ook opvallend: ruim een kwart denkt dat de overheid na twee jaar ziekte de uitkering aan zieke medewerkers financiert. In werkelijkheid zijn werkgevers zelf direct of indirect verantwoordelijk voor de uitkeringslast van hun langdurig zieke medewerkers.

Niets doen is de slechtste keuze

Het gebrek aan kennis leidt tot onderschatting van de risico’s, stelt Aon. Vanaf 1 januari 2017 kunnen werkgevers namelijk voor de volledige WGA (vast én flex) kiezen voor een publieke of private verzekering. “Maar om daarin een goede keuze te maken, is het noodzakelijk dat de ondernemer inzicht krijgt in de risico’s,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon Nederland. “Het is opvallend dat meer dan de helft van de bedrijven zegt op de hoogte te zijn van de wetgeving omtrent langdurig verzuim. Uit de gegeven antwoorden blijkt echter dat slechts een klein deel daadwerkelijk weet waar het over gaat en wat de risico’s werkelijk zijn. Zoals veel respondenten terecht aangeven, staat er veel op het spel.”

Gerelateerde artikelen