MKB-ondernemers vooral bezig met overleven

Uit onderzoek van Panteia komt naar voren dat het voortbestaan van de eigen onderneming de belangrijkste doelstelling is voor de meeste MKB-ondernemers. Het belang continuïteit is sinds het begin van de huidige financieel-economische crisis in 2008 duidelijk toegenomen.

Anders gezegd: MKB-bedrijven zijn meer bezig met overleven, break-even draaien of het verlies beperken (continuïteit en zelfstandigheid) dan met ‘het maken van winst’ of ‘het realiseren van groei’.

Continuïteit van het bedrijf is belangrijkste doelstelling
In 2013 is ‘de continuïteit van het bedrijf’ de belangrijkste doelstelling van de MKB-ondernemer. Analyses tonen aan dat het beeld gedurende de laatste tien jaar hetzelfde is gebleven. Dat wil zeggen dat over de jaren heen ‘de continuïteit van het bedrijf’ voor MKB-ondernemers als eerste genoemd wordt en verreweg de belangrijkste doelstelling is. Ook de twee doelstellingen die daarna als belangrijkste zijn genoemd, zijn dezelfde: ‘zelfstandigheid’ en ‘het maken van winst’. Wel wisselen zij in de rangorde soms van positie, met name in de jaren 2004–2008.

Belang van continuïteit sterk toegenomen in consumentgerichte sectoren
Binnen elke sector is ‘de continuïteit van het bedrijf’ de belangrijkste doelstelling van de MKB-ondernemer. Het aandeel van ‘de continuïteit van het bedrijf’ is sinds 2008 sterk toegenomen in de sectoren die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen: de detailhandel, autosector en de horeca. Het aandeel van ‘de continuïteit van het bedrijf’ in de sectoren die gericht zijn op het buitenland (en het meest optimistisch zijn), is naar verhouding gedaald dan wel gestabiliseerd. Het gaat dan vooral om ondernemers in de industrie en ondernemers in de communicatiesector.

Gerelateerde artikelen