MKB onbekend met leasing als financieringsvorm

Leasing is bij het MKB onbekend als financieringsmiddel. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onder 500 MKB-ondernemers en uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL) onder haar leden.

Belangrijkste reden dat ondernemers niet aan leasing denken als ze op zoek zijn naar financiering, is dat ze het te duur vinden. Bedrijven die leasing wel ontdekt hebben als financieringsbron doen dit met name om het werkkapitaal in stand te houden.

Ruim een kwart van de MKB-bedrijven in Nederland maakt gebruik van leasing als financieringsbron. Hiermee blijft Nederland achter bij het Europees gemiddelde van 40 procent. Daarnaast blijkt dat in Nederland ongeveer 7 procent van alle investeringen wordt gefinancierd met leasing, in Europa ligt dit op 17 procent gemiddeld. ‘De reden is dat Nederland nog wat achterblijft is dat we hier meer dan in andere Europese landen gewend zijn om naar de bank te stappen als ze geld nodig hebben’, zegt Peter-Jan Bentein, secretaris-generaal van de NVL. ‘Daarnaast bestaan er een aantal hardnekkige misverstanden over  lease, onder meer dat het duurder zou zijn dan bankkrediet.’

Bankkrediet nog steeds populairst
Van alle ondernemers is ruim 80 procent bekend met algemene of equipment lease. Desondanks richten drie op de vijf MKB-ondernemers zich in eerste instantie tot de bank als ze financiering nodig hebben. Slechts 9 procent van de ondernemers denkt meteen aan leasing. Bentein: ‘Als gevolg van het feit dat banken steeds minder financiering verstrekken, verwacht ik dat het aandeel van alternatieve financieringen de komende jaren zal toenemen. Voor onze branche ligt er een grote uitdaging om leasing meer onder de aandacht te brengen bij het MKB en de vooroordelen weg te nemen.’ De ondernemers die voor leasing kiezen, doen dit voornamelijk om het feit dat ze hiermee het werkkapitaal ontzien en door het gebruikersgemak van lease, zo blijkt uit het onderzoek.

Het Ministerie van EZ en ook MKB-Nederland zetten hun schouders onder het verhogen van de bekendheid van alternatieve financieringsvormen, onder meer door hier uitgebreid aandacht aan te besteden op de Week van de Ondernemer (9 tot 11 april).

Rob Wolthuis, secretaris economisch beleid bij MKB-Nederland verwacht dat leasing dit jaar in Nederland zichtbaarder zal worden voor bedrijven. ‘Omdat banken als gevolg van Basel 3 hun balansen moeten versterken en scherp kijken naar het verstrekken van kredieten, denk ik dat steeds meer bedrijven naar leasing en andere alternatieve financieringsmogelijkheden zullen kijken.’
__________________________________________________________________________________
20 miljoen op 20 juni? | Volg de masterclass Alternatieve Financieringsvormen
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Is de bank ook uw belangrijkste bron van financiering? Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Haal miljoenen op voor uw organisatie in korte tijd. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________Kansen voor algemene lease

Waar autoleasing door bijna de helft van de ondernemingen ingezet wordt, maakt slechts een kwart van de MKB bedrijven gebruik van algemene of equipment leasing. Bij deze laatste vorm gaat het om een breed scala aan objecten, van agrarische werktuigen, metaalbewerkingsmachines en drukpersen, trucks tot kopieermachines, computers en servers.

De NVL ziet met name voor deze groep groeikansen in het MKB. ´We merken dat de kennis over wat je kunt leasen bij bedrijven nog vrij beperkt is´, zegt Bentein. ‘Bovendien hebben ondernemers onvoldoende in de gaten dat leasing ervoor zorgt dat hun investeringen voor 100 procent gefinancierd worden. Dat betekent dat er geen eigen geld geblokkeerd hoeft te worden om de investeringen te doen.’

Uit onderzoek van de NVL blijkt dat haar leden de meeste groeikansen voor leasing zien in de zorg en het onderwijs, daarnaast voorziet men dat het leasen van ICT-apparatuur (computers, servers) een hoge vlucht zal nemen.

Bron: De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL)

Gerelateerde artikelen