MKB gekweld door personeelskrapte en geld

MKB gekweld door personeelskrapte en geld
Ondernemers kunnen niet meer voldoen aan hoge eisen voor financiering.

Het aantrekken van krediet en personeel is een groot probleem voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Het lukt ze niet zonder mensen en middelen om verduurzaming en digilisering bij te houden.

Dat staat in het rapport Staat van het mkb, dat jaarlijks wordt opgesteld door het Comité voor Ondernemerschap, een adviesorgaan voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat signaleert dat de gezondheid van het mkb terugloopt. Zowel de productiviteit als het aantal gecreëerde banen loopt terug.

Ondernemers hebben daardoor moeite om voor te sorteren op de grote thema’s die ook op het mkb afkomen, zoals vergroening, digigalisering en elektrificering. Maar daar hebben ze nu de mensen niet voor. Technici en vakmensen die de overgang naar een groene of digitale economie mogelijk moeten maken, zijn heel moeilijk te vinden, aldus het rapport.

Daarnaast worden de ondernemers gehinderd door gebrek aan financiering. Met name de kleinere bedrijven hebben moeite met het aantrekken van financiering. Van de microbedrijven die een financieringsaanvraag doet bij banken of financieringsverstrekkers, krijgt 93 procent een “nee” te horen.

Brian Reaves, CEO van de pan-Europese fintech Factris, herkent de problemen. Zijn bedrijf levert deze ondernemers die tussen wal en schip vallen wél het voordelige werkkapitaal dat zij nodig hebben, door middel van factoringdiensten. “Wij zien de afgelopen jaren hoe de institutionele financiers, zoals traditionele banken, het ondernemers steeds lastiger maken.”

“Zo stellen zij zeer hoge eisen, verwachten ze een flinke omvang, minimaal vijf jaar bestaan en diverse jaren achtereen zwarte cijfers. Criteria waar veel mkb’ers en freelancers niet aan kunnen voldoen.”

“En dat terwijl ondernemers het al zwaar genoeg hebben met de coronamaatregelen, of na een lange periode van lockdowns en onzekerheid eindelijk weer voorzichtig opkrabbelen.”