De 6 meest gehoorde misvattingen over zelfsturing

Steeds meer onderzoeken, waaronder het meest recente van Finext, tonen aan dat sturing op resultaat significant succesvoller is dan sturing op de processen die hier naartoe zouden moeten leiden. Het daadwerkelijk verleggen van de focus is een gefaseerde ontwikkeling die - aldus de praktijk - niet van de ene op de andere dag kan worden doorlopen. Verandering is eng; het brengt onzekerheden, onduidelijkheden en de nodige misvattingen met zich mee.

In dit artikel behandelt Amanda van Diemen van Finext de zes meest gehoorde misvattingen over zelfsturing en geeft zij haar visie op deze misvattingen.
1. Bij zelfsturing is de organisatie out-of-control
Een van de meest gehoorde misvattingen over zelfsturing is dat de organisatie out-of control is. Niet alleen bepaalt ieder voor zich wat zij of hij zelf wilt doen en hoe men dit wil doen, ook is de grip op de organisatie door deze nieuwe werkwijze totaal verdwenen. Een aanname die gebaseerd is op angst voor het onbekende in plaats van ervaringen uit de praktijk en reeds behaalde successen. Dat de manier van sturing verandert, betekent niet dat er helemaal geen sturing meer is. De focus van de sturing verandert: deze wordt verlegd van het proces naar het daadwerkelijke resultaat. Sturing an sich verdwijnt echter niet.
2. Zelfsturing is alleen mogelijk met volwassen teams  
Er wordt heel veel aandacht, geld en tijd besteed aan het verhogen van de teamvolwassenheid. Een aanname die door velen wordt gedaan is dat teamvolwassenheid een vereiste is voor succesvolle zelfsturing. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat zelfsturing ook goed werkt als teams nog niet volwassen zijn. Naarmate een team zelfsturend is, groeien teamleden vanzelf in hun rol: men wordt pro-actiever, samenwerkingen worden aangegaan en er wordt van elkaar geleerd. In de loop der tijd verloopt dit proces steeds sneller en beter, leert de ervaring. 
3. Zelfsturing is alleen geschikt voor mensen/organisaties met een hoog opleidingsniveau
De aanname dat zelfsturing en de kans op slagen verbonden is met het opleidingsniveau van mensen of het gemiddelde opleidingsniveau van organisaties is ongegrond. Van bouwonderneming waar ze werken met medewerkers met een extra uitdaging tot high-level consultancy firma’s: zelfsturing is bewezen succesvol op ieder opleidingsniveau.

4. Bij zelfsturing is de kans op een burn-out groter
Doordat bij zelfsturende organisaties werk en privé meer met elkaar verweven zijn zou de kans op een burn-out groter zijn. Het hebben van of de kans op een burn-out heeft niets te maken met zelfsturing, maar met persoonlijke omstandigheden en de heersende werkcultuur.   
5. Zelfsturing is efficiënt
In zelfsturende organisaties ontstaan vormen van gedeeld leiderschap. Door dit gedeeld leiderschap is er behoefte aan onderling overleg. Doordat mensen onderling meer met elkaar overleggen, wordt een organisatie wendbaarder: men weet wat er speelt, kan hierop snel inspelen en weet bij wie men zijn moet om te kunnen schakelen op dit vlak. Dat een organisatie wendbaarder is wil overigens niet zeggen dat het gehele proces ook daadwerkelijk efficiënter is doorlopen. 
6. Bij zelfsturing werk je minder hard
Een onterechte aanname over zelfsturing is dat je bij zelfsturing minder hard hoeft te werken. Dit zou komen doordat je bij zelfsturing per slot van rekening geen baas hebt en hierdoor als bijkomend voordeel meer vrije tijd ‘krijgt’. Doordat bij zelfsturing de motivatie tot werken van extrinsiek naar intrinsiek wordt verlegd, wordt de beleving en het daadwerkelijk tot uitvoering brengen van werk totaal anders ervaren. Creativiteit wordt bijvoorbeeld gestimuleerd. Daarnaast hebben mensen binnen zelfsturing het gevoel positief bij te dragen aan de onderneming: ze voelen zich verantwoordelijk voor hun aandeel in het doel. Doordat iedereen een bijdrage levert op een manier die het beste bij haar/hem past, wordt de kans op succes significant vergroot.
Resume
Wat veel mensen die aannames doen over zelfsturing vergeten, is dat zelfsturing an sich geen doel is, maar een middel om tot een doel te komen. Het meest genoemde doel is hierbij wendbaar of adaptief organiseren, wat in de praktijk neerkomt op snel inspringen op marktontwikkelingen. Zelfsturing levert betere besluitvorming op doordat deze breder wordt gedragen en verhoogt het lerend vermogen van een organisatie: fail fast, learn fast. Om zelfsturing tot een succes te maken, is het van belang dat het niet sec als managementtrucje wordt toegepast. Eveneens moeten mensen zich niet teveel laten afleiden door andere leuke dingen: hou je doel scherp, zowel op organisatieniveau als op individueel niveau.
Amanda van Diemen werkt aan Finext en is gespecialiseerd in business development. Zij begeeft zich graag in de dynamiek rondom de totstandkoming van commerciële processen. Met succes! Van origine filosoof en gefascineerd door het menselijk handelen en door ontwikkelingen om het (werkende) leven te verbeteren. 
 

Bent u financieel expert én geeft u leiding aan een team van professionals? Wilt u de effectiviteit van uw leiderschap vergroten? Wilt u de juiste besluiten nemen en resultaten verbeteren? Dan is het vierdaagse programma Effectief Leiderschap voor financials precies wat u zoekt. Meld u direct aan.
 

Gerelateerde artikelen