Missers in bouw kosten 5 miljard per jaar

Zoveel kost het herstellen van fouten, schrijven economen van ABN Amro.

De missers ontstaan volgens de onderzoekers door misverstanden tussen de vele partijen die aan een bouwproject werken. Uit een enquête onder producenten van bouwmaterialen, aannemers, adviseurs en installateurs komt naar voren dat bijna vier op de tien ondernemers 5 procent of meer van de omzet kwijt zijn aan het herstellen van fouten. Als dat wordt doorgetrokken naar de hele sector met een jaaromzet van zo'n 100 miljard euro, dan komt dat neer op een kostenpost van ongeveer vijf miljard euro.

Lees: Hoe breng je bouwprojecten under control?

Volgens ABN AMRO zijn de kosten die voortvloeien uit productiefouten hardnekkig. Zo verspelen bouwbedrijven een groot deel van de vaak lage winstmarges. Marktkenners wijzen erop dat de fouten in de sector veelal worden geaccepteerd als een voldongen feit. Dat hoeft niet, want er valt veel winst te behalen met gestandaardiseerde processen, langjarige samenwerking en het delen van informatie over fouten, concludeert ABN Amro.