Mirjam Sterk: “Laat 150 miljoen aan belastingvoordeel niet liggen”

Bedrijven kunnen vanaf 1 juli 2015 ook een premiekorting krijgen als zij een jongere uit de bijstand of WW aannemen bij een dienstverband van 24 uur per week. Aanpassing van de regeling was volgens Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, nodig omdat er te weinig bedrijven gebruik maken van de regeling. Zij roept bedrijven op de 150 miljoen aan belastingvoordeel in 2015 niet onbenut te laten.

Premiekorting
Om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, heeft het kabinet in 2014 tijdelijk een premiekorting voor jonge werknemers ingesteld. In de huidige regeling kan een werkgever in aanmerking komen voor een korting op de premies werknemersverzekeringen van €3.500 per jaar als hij een jongere met een WW- of bijstandsuitkering in dienst neemt voor minstens 32 uur per week voor minimaal 6 maanden.
 
Van 32 naar 24 uur
De Tweede Kamer heeft de regeling onlangs aangepast, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Voor 2014 was er 150 miljoen euro beschikbaar om 28.000 jongeren met een premiekorting aan de slag te helpen. Tot en met augustus 2014 is er ruim 2.000 keer gebruik van gemaakt. Vanaf 1 juli 2015 geldt de korting nu ook voor dienstverbanden vanaf 24 uur per week. “De nieuwe regeling sluit beter aan op de praktijk. De meeste jongeren werken 24 uur per week, zo blijkt uit cijfers van het CBS.”, zegt Sterk.
 
Meer bekendheid regeling
Sterk roept het kabinet, de jongerenvakbonden en de werkgeversorganisaties op er alles aan te doen om zoveel mogelijk werkgevers te informeren over de regeling. Ook het team van de ambassadeur zet zich hiervoor in. In de menukaart voor werkgevers staan de verschillende mogelijkheden die er zijn om de kansen op werk voor jongeren te vergroten op een rij, waaronder ook de (versoepeling van de) premiekorting. 
De menukaart gebruikt het team van de ambassadeur bij het maken van afspraken met werkgevers, die worden vastgelegd in Jongerenakkoorden. Ook is met VNO-NCW en MKB-Nederland afgesproken dat zij de premiekortingsregeling onder de aandacht brengen van hun leden. Voor jongeren heeft de ambassadeur een flyer ontwikkeld, die jongeren kunnen meesturen met hun sollicitatiebrief of meenemen naar hun sollicitatiegesprek. Hierin staan de regeling en de voorwaarden uitgelegd. UWV verstuurt de flyer aan alle jongeren met een WW-uitkering. Mirjam Sterk roept ook gemeenten hiertoe op.

Gerelateerde artikelen