Minister verscherpt splitsingsplan

Minister Maria van der Hoeven heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat Vattenfall bij de overname van Nuon de overheid achterlaat met een financieel wankel netwerkbedrijf. Zij heeft Nuon gevraagd toezeggingen te doen die ze via een formele aanwijzing in het splitsingsplan van het bedrijf heeft ingebouwd.

Van der Hoeven eist de garantie dat het afgesplitste netwerkbedrijf een eigen vermogen meekrijgt van minstens 40 procent. Zo is het financieel voldoende solide om investeringen te kunnen doen.

Ook moet Nuon onder Vattenfall investeren in windenergie, tot 1.400 Megawatt in 2020. De aandeelhouders krijgen niet alle winst uitgekeerd, zodat het bedrijf een buffer op kan bouwen. Elk jaar wordt 55 procent van de winst ingehouden om te investeren.

Gerelateerde artikelen