Minder verlies voor Bruna

Bruna heeft zijn resultaten vorig jaar verbeterd, al lukte het de boekwinkelketen nog niet om zwarte cijfers te schrijven. Het bedrijf, dat onlangs werd overgenomen door de Shared Stories Group, kijkt evengoed met vertrouwen vooruit en merkt dat recente maatregelen effect sorteren.

In de jaarrekening over 2017 meldt de keten een verlies van 5,6 miljoen euro. Exclusief eenmalige posten als de kosten voor winkelsluitingen, afboekingen van voorraden en kosten voor organisatorische veranderingen resteerde een min van 2,1 miljoen euro. Een jaar eerder was het tekort nog 7 miljoen euro.

Bruna dekt het verlies met eigen middelen. Het eigen vermogen van de keten was eind 2017 ruim 18 miljoen euro positief, waar dit een jaar eerder nog 6,6 miljoen euro negatief was.

Algemeen directeur George Steur van Bruna kijkt met vertrouwen vooruit, maar erkent dat het een proces is van de lange adem. Voor dit jaar rekent Bruna nog niet op zwarte cijfers, al zullen de resultaten volgens Steur verder verbeteren.