Minder vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Stikstofproblematiek blijft opspelen.

Gemeenten gaven afgelopen kwartaal opnieuw minder vergunningen af voor de bouw van nieuwe woningen, vergeleken met diezelfde periode een jaar eerder. Dit zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waarschijnlijk worden hierdoor de komende tijd minder nieuwe woningen gebouwd, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het statistiekbureau.

  • meer faillissementen
  • minder woningen maar meer omzet
  • lagere productie verwacht op basis van verleende vergunningen

In Nederland zijn honderdduizenden nieuwe huizen nodig vanwege een groot woningtekort. Bij het krijgen van toestemming om nieuwe woningen te bouwen, heeft de bouwsector echter veel last van de stikstofcrisis. Afgelopen najaar bepaalde de Raad van State dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten. Hiervoor is nu een milieuvergunning nodig. Daarnaast kampen gemeenten bij het verlenen van vergunningen met personeelstekorten, net als de bouwsector zelf. Daardoor duurt het langer voordat nieuwe woningen af zijn. [artikel gaat verder na de volgende alinea]


Bouw- en infrabedrijven dragen jaarlijks ongeveer 10% bij aan het bruto binnenlands product; dat komt neer op ruim 82 miljard euro, waarvan 38,4 miljard voor rekening komt van de huizenbouw. De sector biedt werk aan ongeveer 345.000 mensen. De gemiddelde verkoopprijs van een huis lag begin dit jaar op 416.000 euro na een forse daling in de 12 maanden daarvoor, zo meldt Bouwend Nederland.


5% minder vergunningen af gegeven (maar woningsplitsing telt niet mee)

In april, mei en juni werd voor ruim 15.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning verstrekt. Dit is 5 procent minder dan in het tweede kwartaal vorig jaar. Ook in de eerste drie maanden van dit jaar werden minder vergunningen verleend dan een jaar eerder. Het aantal woningen dat hierdoor niet wordt gebouwd, hangt volgens Van Mulligen grotendeels samen met de niet verleende vergunningen. “Maar er ontstaan ook woningen door opsplitsing en transformatie”, zegt hij. Woningen die ontstaan door bijvoorbeeld kantoorpanden om te bouwen, zijn niet meegeteld in de cijfers over bouwvergunningen.

Inflatie-gecorrigeerde omzetgroei op 3%

Verder meldt het CBS dat de omzet van de bouw afgelopen kwartaal is gestegen met 7,7 procent vergeleken met een jaar eerder. Gecorrigeerd voor de inflatie blijft hier iets minder dan 3 procent van over, aldus Van Mulligen. De vergunde bouwkosten voor alle woningen waren lager en daalden met 3 procent, tot bijna 3,3 miljard euro. [artikel gaat verder na volgende alinea]


Lees ook:


Bankroet neemt toe

Ook gingen er in april, mei en juni meer bouwbedrijven failliet dan in dezelfde periode een jaar eerder, ziet het CBS. In totaal gaat het om 106 bedrijven in het tweede kwartaal, een jaar geleden waren dat er 76. In de eerste drie maanden van dit jaar lag het aantal bankroete bouwbedrijven op 92.

 

Gerelateerde artikelen