Minder toezicht nodig bij meer publieke verantwoording

Als scholen, ziekenhuizen, woningcorporaties en andere publieke dienstverleners beter gebruikmaken van hun zelfcorrigerend vermogen en zich beter publiek verantwoorden, is er ook minder toezicht door de overheid nodig. Dit concludeert de Werkgroep Publieke Verantwoording in haar advies aan de minister van BZK: 'Vertrouwen in verantwoording'.

Gemeenten leggen al op een goede manier publiek verantwoording af. En ze doen dit ook steeds meer. In 2006 is de VNG begonnen met de website www.waarstaatjegemeente.nl waarop prestatiegegevens van gemeenten staan. Door hun gegevens op de site te publiceren zijn gemeenten meer transparant over hun functioneren.

Bovendien kunnen ze onderlinge vergelijkingen maken en waar nodig de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door deelname aan benchmarks. Deze trend is nu ook zichtbaar bij instellingen als ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen.

Zij verantwoorden zich op een vergelijkbare manier door cijfers over hun functioneren openbaar te maken. (zie ook: www.ziekenhuizentransparant.nl, www.kiesbeter.nl, www.venstersvoorverantwoording.nl).

Deze ontwikkeling is ook in lijn met de adviezen van de commissie-d’Hondt en de commissie- Oosting, die ook pleiten voor verdere decentralisatie van taken naar gemeenten en minder toezicht van bovenaf.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen