Minder starters in 2014

Vorig jaar is het aantal starters met 6% toegenomen ten opzichte van 2012. Het aantal starters neemt in vrijwel alle sectoren toe, met uitzondering van de sectoren groothandel en transport & logistiek. De stijging is met name een gevolg van een toename van het aantal zzp'ers. Naar verwachting zal het aantal starters dit jaar lager uitvallen.

Groei van het aantal starters in de detailhandel
Na twee jaren van stabilisatie is het aantal starters vorig jaar met 6% toegenomen ten opzichte van 2012. Vorig jaar zijn circa 129.000 starters een bedrijf begonnen. De grootste toename van het aantal nieuwe ondernemers vond vorig jaar plaats in de detailhandel (13%). Zo groeide het aantal starters dat een online webwinkel opende met 19%. Ook nam het aantal starters in de markthandel toe (14%).

Grootste daling in de transport & logistiek
Het is opvallend dat voorheen voor starters aantrekkelijke sectoren, als de bouw, horeca en zakelijke dienstverlening, vorig jaar slechts een geringe groei lieten zien. Deze sectoren zijn hard getroffen door de economische recessie, en daardoor minder aantrekkelijk voor starters. De grootste daling van het aantal starters vorig jaar vond plaats in de transport & logistiek (-12%), gevolgd door groothandel (-7%).

Groeiende behoefte aan flexibiliteit
Een toename van het aantal starters leidt niet automatisch tot een hogere economische groei en banencreatie. Dit komt doordat de stijging van het aantal starters met name is toe te schrijven aan een sterke toename van het aantal zzp’ers. Dit is onder meer een gevolg van de groeiende behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, zowel door werkgevers als werknemers zelf. Daarnaast is de werkloosheid in 2013 met 2% toegenomen. Een deel van de vorig jaar ontslagen werknemers is, bij gebrek aan zicht op een andere baan, aan de slag gegaan als zzp’er.

Minder starters in 2014
De verwachting is dat het aantal starters dit jaar lager zal uitvallen ten opzichte van 2013. Met name  het aantal zzp’ers zal dit jaar minder sterk stijgen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast zal het aantal starters in de sectoren die nog altijd in zwaar weer verkeren, denk aan bouw, horeca en zakelijke dienstverlening, naar verwachting stabiel blijven, dan wel afnemen. Verder is de 0,5% economische groei die voor dit jaar wordt voorzien nog te fragiel om de ‘klassieke’ ondernemer over de streep te trekken een eigen bedrijf te beginnen.

Bron: ING

 

Gerelateerde artikelen