Minder starters in 2012

In 2012 zijn in Nederland bijna 104.000 personen een onderneming gestart. Dat zijn er ruim 17.700 minder dan in 2011 (-15%). Tezamen zijn door deze onderne

Dit blijkt uit het Startersprofiel 2012 van  Kamer van Koophandel Nederland.

Dienstensector populair
Het aantal starters binnen de dienstensector blijft onverminderd hoog: in 2007 was 46% procent van alle startende ondernemers actief binnen deze sector, in 2012 is dat gestegen naar 63%. De bouw is goed voor 10% van de starters. Desalniettemin is deze sector de laatste jaren gehalveerd: vijf jaar geleden was het aandeel nog 20%.

Het aandeel vrouwelijke ondernemers onder starters neemt in 2012 iets af, daar waar het een aantal jaren stabiel was. Inmiddels is een derde van de startende ondernemers vrouw. De gemiddelde leeftijd van de startende ondernemer is 38 jaar, deze is vrijwel gelijk gebleven aan 2007.

Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters is sinds 2007 flink gestegen. Waar in 2008 nog 89%  van de starters als ZZP’er kon worden aangemerkt is dit in 2012 gestegen tot 96%.

Onder de buitenlandse starters is het aantal van oorsprong Turkse en Marokkaanse starters het opvallendst. Samen met de van oorsprong Duitse  en Iraakse starters zijn dit de enige groepen die zijn toegenomen in 2012. Opvallend is het hoge aandeel vrouwen onder deze groep buitenlandse starters.

Bron: Kamer van Koophandel

Gerelateerde artikelen