Minder regelgeving begint bij cultuur aan de top

"De cultuur aan de top bij bedrijven en instellingen speelt een belangrijke rol bij de maatschappelijke behoefte om het aantal regels en het toezicht hierop fors terug te dringen. Regels en richtlijnen ontstaan vaak als reactie op een incident dat grote maatschappelijke of economische beroering wekt." Dit alles tenminste volgens het rapport 'Hypegiaphobia' van KPMG.

Volgens het rapport is het voorkomen van incidenten en ongewenst gedrag geen kwestie van regels, maar van vertrouwen, integriteit, cultuur en ethiek, met name aan de top van organisaties. Met het rapport wil KPMG een bijdrage leveren aan de zoektocht naar een nieuwe balans tussen de toenemende regel-geving en een cultuur die ruimte geeft voor vertrouwen.

In het creëren van een omgeving waarin niet de regels centraal staan, maar het vertrouwen, vormen politici, toezichthouders, bestuurders, commissarissen en accountants de belangrijkste partijen. Commissarissen moeten volgens KPMG bijvoorbeeld meer instrumenten in handen krijgen om hun toezichthoudende rol te kunnen uitoefenen en cultuur, ethiek en integriteit aan de top te kunnen meten.

Maar ook de bestuurders van de toekomst, jonge mensen die op dit moment een MBA-opleiding volgen, moeten zich nu al bewust worden van integriteit, cultuur en ethiek en in een vroegtijdig stadium een eigen waardesysteem leren ontwikkelen. Ruimte geven aan vertrouwen is cruciaal voor het terugdringen van het aantal regels.

Gerelateerde artikelen