Minder mensen met betalingsachterstand

In 2018 had 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet een betalingsachterstand. Iets minder dan in 2017.

In absolute aantallen daalde het aantal mensen met een betalingsachterstand in 2018 van 690.000 naar 670.000. Het totaal aantal mensen met een krediet steeg in 2018 van 10,4 naar 10,8 miljoen. 

Dit blijkt uit de Kredietbarometer van Stichting BKR.
 
De groei van het totaal aantal mensen met een krediet laat zich onder andere verklaren doordat er sinds mei 2017 ook kleinere kredieten worden opgenomen in het kredietregister, zoals mobiele telefoonkredieten. De BKR Kredietbarometer laat zien dat het absolute aantal kredietnemers met problemen afneemt en dat er ondanks de groei in registraties procentueel minder achterstanden zijn dan in de voorgaande jaren.

Peter van den Bosch, bestuurder van Stichting BKR: “Het is positief dat ondanks de groei van het aantal geregistreerde kredieten het aantal mensen dat in betalingsachterstand raakt blijft dalen. Opvallend is dat we het laatste kwartaal van 2018 een lichte stijging (900) zien van het aantal mensen dat in achterstand kwam. Het is te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. De komende maanden zal blijken of deze trendbreuk zich doorzet en waar die aan te wijten is.”  

Het stelsel van kredietregistratie, zoals BKR dat voert, beschermt consumenten tegen overkreditering en helpt problematische schuldsituaties te voorkomen. Door het register te raadplegen helpt het kredietverstrekkers om objectief de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen. Dit leidt in de praktijk tot een lagere rente in de markt.        

Gerelateerde artikelen