Minder equity capital kosten door IFRS

De cost of equity van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen is aanzienlijk gedaald sinds de verplichte invoering van IFRS drie jaar geleden. Dit meldt Accountancynieuws die zich basseren op onderzoek van Peter Bevers, die onlangs cum laude afstudeerde voor de master Accountancy aan de Universiteit van Tilburg. Zijn thesis ging over het onderwerp 'De gevolgen van IFRS op de cost of equity capital'.

Sinds 1 januari 2005 zijn beursgenoteerde ondernemingen in Nederland verplicht om hun geconsolideerde jaarrekening conform IFRS op te stellen. Voorheen gebeurde dat conform Dutch GAAP. Vergeleken met deze methode vereist IFRS een hogere mate van disclosure. Als gevolg hiervan hebben investeerders meer gemeenschappelijke informatie beschikbaar waardoor er minder sprake is van informatiesymmetrie. Hierdoor lopen ze minder risico.

Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een lagere cost of equity capital. Tot op heden is er echter onvoldoende bewijs of aan de verwachte negatieve relatie tussen verplichte toepassing van IFRS en de cost of equity capital in de praktijk ook wordt voldaan.

Bevers wil met zijn onderzoek bijdragen aan de bestaande wetenschap door te onderzoeken of er een negatieve relatie bestaat tussen verplichte toepassing van IFRS en de cost of equity capital van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Deze verwachte negatieve relatie is onderzocht door middel van een regressie analyse.

In deze regressie analyse is de cost of equity capital als afhankelijke variabele opgenomen en is toepassing van IFRS samen met enkele controlevariabelen als onafhankelijke variabelen opgenomen. De sample bestaat uit alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen waarvan alle benodigde data met betrekking tot de regressie analyse beschikbaar is voor de jaren 2003 tot en met 2006.

Daarnaast moeten alle observaties voldoen aan enkele voorwaarden. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een sample van 216 observaties (203 na eliminatie van outliers) uit 62 verschillende Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

De resultaten van dit onderzoek tonen volgens Bevers een significante daling van de cost of equity capital met ongeveer 1% (100 basispunten) als gevolg van verplichte toepassing van IFRS door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. ‘Naast een bijdrage aan de wetenschap, heeft dit resultaat ook een maatschappelijke impact.

Tot op heden is er namelijk veel kritiek op IFRS. Deze kritiek zal nu in Nederland mogelijk minder worden doordat dit onderzoek bewijst dat er niet alleen nadelen aan IFRS verbonden zijn. Een daling van de cost of equity capital met ongeveer 1% kan namelijk als groot voordeel van IFRS worden gezien,’ aldus Bevers.

Bronnen: Accountancynieuws / Thesis: ‘De gevolgen van IFRS op de cost of equity capital’

Gerelateerde artikelen