Minder economische groei voorzien

Dit jaar en volgend jaar blijft economie groeien, maar moet zich meer naar binnen richten.

De economische groei in Nederland gaat terugvallen. In een nieuwe raming van het Centraal Planbureau (CPB) komt de groei dit jaar met 1,8 procent waarschijnlijk iets hoger uit dan eerder voorspeld, maar in 2020 zakt de groei waarschijnlijk terug tot 1,4 procent. Eerder rekende men  nog op 1,7 procent en 1,5 procent.

Nederland zal het volgens het CPB de komende tijd vooral moeten hebben van de binnenlandse bestedingen, omdat de export lijdt onder internationale ontwikkelingen als de handelsoorlog. De werkloosheid zal waarschijnlijk nog wel even laag blijven, maar de werkgelegenheidsgroei zal flink afvlakken, zeker in de marktsector. De koopkracht ontwikkelt zich volgens het CPB in 2020 positief, door de stijging van de reële lonen en in iets mindere mate beleidsmaatregelen. Er blijft daarnaast sprake van een overschot op de overheidsbegroting, maar dit overschot wordt naar verwachting wel minder groot.

Het CPB merkt verder op dat de neerwaartse risico's voor de economie verder zijn toegenomen. Het gaat dan niet alleen om het Amerikaanse handelsbeleid plus de reacties daarop. Ook de toegenomen kans op een chaotische brexit en de politieke ontwikkelingen in Italië zijn volgens het instituut belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse economie.

(bron: CPB)

Gerelateerde artikelen