Millenniumgeneratie wil gelijkwaardigheid en flexibiliteit in werkomgeving

De 'millenniumgeneratie', vertegenwoordigd door jonge mensen die sinds het jaar 2000 de arbeidsmarkt betraden, willen gelijkwaardigheid, flexibiliteit, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid. Technologische toepassingen, zoals nieuwe softwareoplossingen, een laptop, tablet of smartphone, kunnen daarbij helpen.

Dat is de belangrijkste conclusie van het whitepaper ‘HR-uitdagingen en –oplossingen: Werknemers verbinden en empoweren in een nieuwe werkomgeving’ van HR- en salarisdienstverlener ADP.

De nieuwe generatie werknemers stelt andere eisen aan de werkomgeving. Gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid staan hierbij hoog in het vaandel. Voor een succesvolle bedrijfsvoering zullen bedrijven de nieuwe groep werkenden aan zich moeten binden, maar daar is meer voor nodig dan enkel een financiële beloning. Een meer menselijke werkomgeving, meer eigen verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit behoren tot de nieuwe manier van werken die wenselijk is voor de jongste generatie werknemers. Zij voelen zich hierdoor meer betrokken bij de organisatie en zijn daardoor productiever, stelt het whitepaper.

Betrokkenheid creëren
Verschillende gedegen onderzoeken koppelen een goed personeelsbeleid en betrokkenheid van werknemers aan zakelijk succes. Betrokken werknemers zijn productiever, bieden betere service aan klanten en vertrekken minder snel. Deze betrokkenheid kan worden gecreëerd door een duidelijk uitgestippelde carrière te bieden, werknemers het gevoel te geven gehoord te worden en te luisteren naar en reageren op ideeën.
__________________________________________________________________________________

Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants, administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
_________________________________________________________________________________

Ook is het van belang de mogelijkheid te bieden tot flexibel werk, vertrouwen en respect te geven en de werknemers te betrekken bij de besluitvorming. Technologie speelt hierin een belangrijke rol, zo concludeert het whitepaper. Dit maakt flexibel en mobiel werken mogelijk en trekt de jongere generatie aan. Bovendien helpt het om het personeel mondig te maken en daarmee hen meer te betrekken bij de bedrijfsvoering.

Mobiele technologie
In het flexibel werken speelt mobiele technologie een grote rol. “Het bieden van de mogelijkheid om buiten kantoor te werken met mobiele technologie is een van de manieren om talent voor je te winnen,” zegt Leon Vergnes, Algemeen Directeur van ADP Nederland. “We merken zelf ook dat veel jonge sollicitanten direct vragen waar hun werkplek is en of het nodig is om iedere dag naar kantoor te komen.”

Onderzoek van ADP en CorporateLeaders wijst uit dat bedrijven ook daadwerkelijk proberen in te spelen op deze mobiele behoefte. “De verscheidenheid aan werkinstrumenten wordt steeds groter en er is een redelijke mate van vrijheid om deze te gebruiken,” aldus Vergnes.

Smartphones en tablets worden steeds meer in het bedrijfsleven geïntegreerd. Uit het onderzoek van ADP blijkt dat 44% van de ondervraagden de werknemers hebben voorzien van smartphones of tablets, of dat zij hun personeel toegang verschaffen tot bedrijfsapplicaties op mobiele toestellen. De voornaamste reden dat bedrijven hiervoor kiezen, is het verhogen van de werknemerstevredenheid. Daarnaast leidt dit tot een verbetering van de service aan personeel. Andere argumenten zijn de verhoging van productiviteit, de verbetering van directe besluitvorming en het beter kunnen inspelen op organisatorische veranderingen.

Technologische toepassingen, zoals het gebruik van smartphones en tablets in het bedrijfsleven blijken daarmee een katalysator te zijn voor het creëren van een werkplek waar mensen meer verantwoordelijkheid hebben en productiever zijn. De benadering van technologie in het bedrijfsleven is echter ook afhankelijk van de inzet van het senior management en implementatie in de bedrijfscultuur. “Directieleden zullen de verandering die zich voordoet in de arbeidswereld moeten begrijpen, willen ze de komende tien jaar de strijd om talentvol personeel winnen. Zij moeten zich realiseren dat arbeid steeds minder plaatsgebonden wordt en meer een manier van denken is,” aldus Vergnes.

Bron: ADP

Gerelateerde artikelen