Miljoenennota 2019: innoveren en groeien!

Snelgroeiend innovatief MKB kan makkelijker financieren. DVI verzesvoudigt bijna.

Het Dutch Venture Initiative (DVI) is bedoeld om snel groeiende innovatieve bedrijven betere toegang tot investeringskapitaal te geven en andere private investeerders aan te trekken. Gestart in 2014, is er dit jaar 2,9 miljard euro voor begroot. Dit loopt echter hard op tot bijna 18 miljard (17,9) in het verkiezingsjaar 2021. Het zal dan een aantal jaren gelijk belijven.

DVI heeft een vliegwieleffect voor de risicokapitaalmarkt omdat het in fondsen investeert waarin private investeerders tussen de minimaal 50 procent tot 90 procent meefinancieren. Dit effect wordt versterkt door het feit dat bedrijven met dit risicokapitaal makkelijker nieuw vreemd vermogen kunnen aantrekken.

Met ondersteuning van DVI-fund-of-funds is in totaal al voor meer dan 3,5 miljard euro aan risicokapitaal beschikbaar gekomen sinds 2014. Al meer dan 200 ondernemingen hebben financiering vanuit DVI-fondsen verkregen.


(bron: Rijksoverheid)

Gerelateerde artikelen