Miljoenennota 2019: geen geld naar onderwijs

Kabinet investeert niet in primair en voortgezet onderwijs, volgens CNV een "cruciale misser".

“We zien geen substantiële investeringen in de urgente problemen voor het onderwijs. Het kabinet geeft wel aan te willen investeren in een kenniseconomie, maar dan moet de basis wel op orde zijn. Zonder goed reken- en taalonderwijs ook geen toekomstige technici en onderzoekers”, aldus de CNV onderwijsbond. Wellicht dat daarom het kabinet alvast beknibbelt op het MBO. Want in het kader van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid gaat ook de steun voor MBO hard achteruit, van 42 miljoen euro nu naar 33 miljoen in 2021, een daling van 21 procent.

De Vereniging Hogescholen wijst erop dat het kabinet gemiste inkomsten van een ingetrokken plan om studenten meer rente te laten betalen op hun studielening, rechtstreeks bij hogescholen en universiteiten wil weghalen. Dat leidt volgens de koepelorganisatie tot een oplopende bezuiniging van 226 miljoen. “Er wordt een investering beloofd maar in de harde cijfers wacht ons wederom een bezuiniging”, stelt de vereniging.

Ook de Algemene Onderwijsbond is “ongelooflijk zwaar teleurgesteld”. Volgens de organisatie houdt het kabinet halsstarrig vol dat extra geld niet nodig is om meer leraren te krijgen. “Alle kinderen in Nederland hebben recht op goed onderwijs, onbegrijpelijk dat de politiek dit niet ziet”, aldus de bond.


(bron: ANP, FM)

Gerelateerde artikelen