Miljoenen voor schade aan bedrijven door hoogwater

Waterramp Limburg, Duitsland en België kostte 46 miljard
Limburgse en Brabantse ondernemers kunnen claimen tot 5 december.

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van de vorige zomer fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De getroffen ondernemers kunnen hiervoor een aanvraag indienen in de periode van 24 oktober tot en met 5 december 2022. De regeling geldt voor omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Het rijk heeft aan de Provincie Limburg een uitkering van 24 miljoen euro toegekend, om deze tegemoetkoming aan ondernemers te kunnen realiseren. Limburg heeft samen met de verschillende Limburgse belangenorganisaties en de getroffen gemeentes bij het rijk aangedrongen op een regeling waarmee het omzetverlies van zwaar getroffen ondernemers gedeeltelijk gecompenseerd wordt.

“Veel bedrijven en winkelpanden hebben schade geleden”, zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. “Ondernemers hebben in de periode na de wateroverlast veel veerkracht getoond en hun bedrijfsvoering zoveel als mogelijk weer opgepakt. Deze tegemoetkoming van de omzetschade geeft hen daarbij een zetje in de rug.”

.

 

Gerelateerde artikelen