Miljardenrisico’s bij het Rijk

Het Ministerie van Financiën meldt in het jaarverslag 2008, dat het Rijk voor vele honderden miljarden euro's risico's loopt op garanties die het heeft verstrekt gedurende de lopende financiële crisis. De gevolgen van deze garantiestellingen zijn vooralsnog voor de overheidsfinanciën onduidelijk.

Eind 2008 had het Rijk voor 861 miljard euro uitstaan aan garanties. De kans dat op al deze garantieregelingen tegelijkertijd een beroep wordt gedaan is uitermate klein. Toch overstijgt het totale uitstaande bedrag ruimschoots de totale waarde van het bruto binnenlands product, het totaal aan geproduceerde goederen en diensten (600 miljard).

Garanties zijn een middel voor de overheid om risicovolle activiteiten met een duidelijk publiek belang te ondersteunen, aldus minister Bos in het jaarverslag. Ook stelt hij dat de garantiestellingen wel degelijk risico’s met zich meebrengen. Hoe groot die zijn en welke beheersmaatregelen het Rijk hiervoor heeft getroffen blijkt niet uit het Jaarverslag, evenmin uit welke voorzieningen eventuele uitbetaling van garanties zullen plaatsvinden.

Gerelateerde artikelen