Miljardenclaim tegen staat om fouten pensioenwet

Een Europese richtlijn zou sinds 2007 genegeerd zijn in de wetgeving.

De Nederlandse Staat kan volgens stichting PensioenVoldoen.NL op termijn een miljardenclaim tegemoetzien, omdat jarenlang fouten zouden zijn gemaakt in de pensioenwetgeving. Volgens de claimstichting heeft de overheid in 2007 verzuimd een Europese richtlijn op te nemen in de wet. Volgens advocaat Jos Wouters heeft dat geleid tot “indexatieschade”. Hij wil proberen dat op 7 juni aan te tonen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Dat proefproces voert hij namens een gepensioneerde man uit Leeuwarden.

De 84-jarige eiser meent recht te hebben op 26.000 euro. Het argument daarvoor is dat de Nederlandse overheid fouten zou hebben gemaakt in de pensioenwet. Daardoor zouden berekeningen op basis waarvan bepaald wordt in hoeverre pensioenuitkeringen mogen stijgen al sinds 2008 worden gemaakt op basis van verkeerde uitgangspunten. En dat zou volgens PensioenVoldoen.NL en advocaat Wouters ongunstig uitpakken voor gepensioneerden van nu, maar ook voor mensen die nu nog werken.

Al met al hebben door “een kardinale fout” van de overheid volgens de eisers wel 10 miljoen Nederlanders recht op een schadevergoeding. Het kort geding van de man uit Friesland is wat hen betreft een eerste stap in die richting.

“Als de rechter de eis tot schadevergoeding toekent, zijn de financiële gevolgen ongekend groot”, stelt de organisatie, waar onder meer oud-politicus Henk Krol bij is betrokken. Het totale schadebedrag zou oplopen tot 137 miljard euro. “Exclusief de wettelijke rente”, klinkt het. De organisatie denkt overigens wel dat de overheid “te goeder trouw” heeft gehandeld.

(ANP)

Gerelateerde artikelen