Milieuschade veehouderij jaarlijks negen miljard

De toegevoegde waarde van de sector bedraagt drie miljard.

De intensieve veehouderij in Nederland veroorzaakt jaarlijks minstens 9 miljard euro aan schade aan gezondheid en het milieu. Dat is miljarden euro’s meer dan gedacht, meldt het FD.

Deze kosten komen niet terecht bij de veehouders, de samenleving draait op voor de schade met hogere zorguitgaven en schoonmaakkosten van het milieu. Dit constateert econoom Max van der Sleen in een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB).

Van der Sleen is oud-directeur van het Nederlands Economisch Instituut en adviesbureau Ecorys. De toegevoegde waarde van de veeteelt is volgens hem 3 miljard euro gerekend op basis van cijfers van Wageningen Economic Research. De maatschappelijke schade van de intensieve veehouderij bedraagt daarmee het drievoudige van de economische opbrengst. Met Johan Vollenbroek van MOB concludeert Van der Sleen dat “de welvaart van Nederland beter af is zonder intensieve veehouderij”.

(ANP)

Gerelateerde artikelen