Milieurisico’s bovenaan lijst opkomende risico’s Europese bedrijven

Milieukwesties nemen in Europa een steeds belangrijkere positie in op de corporate risk agenda, zo blijkt uit nieuw onderzoek van ACE. Milieurisico's zijn voor 32% van de onderzochte bedrijven in de Benelux en 35% van de middelgrote bedrijven* in heel Europa de belangrijkste opkomende zorg.

Het milieurisicolandschap waar bedrijven mee te maken hebben, is in de afgelopen tien jaar dramatisch veranderd, door een evolutie in de maatschappelijke houding én door veranderingen in de wet- en regelgeving. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 3.460 wetten en regels die wachten op behandeling door wetgevers en toezichthouders. De European Liability Directive (ELD) in het bijzonder heeft de blootstelling aan risico’s voor Europese bedrijven aanzienlijk gewijzigd met name voor bedrijven in Centraal en Oost Europa.

Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de Europese bedrijven zelf het effect van milieuproblematiek heeft ervaren. Voor meer dan 40% van de bedrijven zijn de gevolgen van eerdere incidenten op de eigen bedrijfsvoering oorzaak voor de toegenomen bezorgdheid. Daarnaast zegt bijna 40% dat de toegenomen aandacht van media, belangengroeperingen of de maatschappij in het algemeen een belangrijke drijfveer was voor een wijziging in de benadering van milieurisico’s.

Tweederde van de onderzochte bedrijven (66%) meent dat milieurisico’s een steeds belangrijker aandachtspunt zijn voor moderne bedrijven. De meerderheid (54%) verwacht ook dat de omvang van het risico waarmee hun eigen bedrijf wordt geconfronteerd de komende vijf jaar zal toenemen.

Volgens het onderzoek vertaalt de toegenomen zorg zich echter niet noodzakelijkerwijs in handelend optreden. Slechts 52% van de Europese bedrijven heeft crisismanagementprocedures voor het omgaan met milieu-incidenten. En 25% van de ondervraagde bedrijven denkt in het geheel geen crisisprocedures nodig te hebben voor deze risico’s, ondanks het feit dat vrijwel elke branche vandaag de dag te maken kan krijgen met milieurisico’s met potentieel grote financiële gevolgen. Daarnaast heeft circa eenderde van de bedrijven geen specifieke verzekering om milieurisico’s te dekken, weet men niet zeker of de onderneming verzekerd is, of meent men dat de risico’s worden gedekt door een andere verzekeringspolis.

43% van de bedrijven ziet verzekeraars als belangrijke bron van informatie over milieurisico’s. Daarnaast zegt bijna tweederde van de bedrijven (64%) dat verzekering van belang is voor hun riskmanagementstrategie.

Dorothee Prunier, Environmental Manager voor Continentaal Europa bij ACE en verantwoordelijk voor de underwriting van milieu-oplossingen, zegt: “Milieurisico’s zijn niet langer uitsluitend een zorg voor grotere Europese bedrijven, en blijven ook niet meer beperkt tot de traditionele ‘vervuilende industrieën’. Een onderbreking van de bedrijfsvoering en reputatieschade als gevolg van een milieu-incident kunnen tegenwoordig een verwoestende invloed hebben op de balans van een bedrijf. Bedrijven moeten en kunnen zich daartegen beschermen.”

Lauretta Alberti, Senior Environmental Insurance Underwriter voor de Benelux, zegt: “Een belangrijke eerste stap is het uitvoeren van een milieurisico-audit, om te begrijpen waar de organisatie mogelijk aan kan worden blootgesteld en om te bepalen waar actie nodig is om eventuele lacunes op te vullen. Zo’n lacune kan op verzekeringsgebied zijn, bijvoorbeeld als claims buiten de dekking van een standaard schade- of aansprakelijkheidspolis blijken te vallen. Een derde van de Europese bedrijven blijft achter met of is onzeker over de dekking van een milieuverzekering; dat suggereert dat de verzekeringsmarkt meer moet doen om het bewustzijn omtrent risico’s en  beschikbare oplossingen te verhogen.”

Bron: ACE Group

Gerelateerde artikelen