Snel digitale vaardigheden met Microsoft en LinkedIn

Nieuw leerplatform van Microsoft en LinkedIn focust op concrete stappen voor digitale vaardigheden.

Microsoft en LinkedIn gaan samen met het UWV werkzoekenden die door corona hun baan zijn kwijtgeraakt, met trainingsprogramma’s helpen bij het vinden van een baan. Het nieuwe leerplatform focust op het snel aanleren van digitale vaardigheden voor de banen van nu en morgen. Anders dan andere platforms, biedt werkinhetvooruitzicht.nl trainingen aan die gericht zijn op een specifieke rol en baan. Beide bedrijven verwachten zo 50.000 mensen aan de juiste actuele trainingsprogramma’s te helpen.

Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: er is een groot aantal beschikbare banen waar op dit moment geen talent voor gevonden kan worden, zoals account- en projectmanagers, software ontwikkelaars en business analisten. Juist door het aanleren van een aantal basis digitale vaardigheden worden deze banen snel toegankelijk voor een grote groep die nu werkloos is geworden.

Online leertrajecten

Het platforminitiatief omvat concrete stappen om werkzoekenden op korte termijn te helpen. Zo krijgen zij een accuraat inzicht in vaardigheden en banen waar de meeste vraag naar is en krijgen vervolgens gerichte laagdrempelige online leerpaden tot hun beschikking om vaardigheden voor deze specifieke banen te ontwikkelen. Het leertraject vindt plaats op een digitaal platform dat door ITPH Academy (IT PerformanceHouse) speciaal voor dit doel is ontwikkeld.

“Tegenover een stijgende werkloosheid staat een groeiende beschikbaarheid van banen met een digitaal component […] zowel binnen als buiten de IT-sector,”aldus Microsoft Nederland. “Gerichte bij- en omscholing voor specifieke rollen en banen en het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden is de sleutel om mensen echt aan het werk te helpen, om bedrijven te helpen aan de professionals die ze nodig hebben,” vult LinkedIn Benelux aan.

(bron: Microsoft)

Gerelateerde artikelen