Met splitsing rondt Vestia miljardendebacle af

Schoolvoorbeeld van financieel geknoei bij woningcorporaties.

De lang verwachte splitsing van woningcorporatie Vestia is een feit. Begin januari heeft het bedrijf zichzelf opgedeeld in drie zelfstandige woningcorporaties. Stedelink is de woningcorporatie in de regio Delft-Zoetermeer, Hof Wonen is opgericht voor Den Haag en in Rotterdam is het Hef Wonen geworden.

Dichtbij kunnen we meer betekenen voor iedereen, zo is de belofte waarmee Vestia de splitsing publicitair verpakt. De naam Vestia verdwijnt overigens.

De splitsingsplannen bestaan al sinds begin 2021 en zijn een gevolg van de financiële problemen waar de woningcorporatie mee te maken had. Door geld te steken in derivaten om renterisico’s af te dekken, liep Vestia voor 2,5 miljard euro schade op. Een faillissement werd ternauwernood voorkomen, met dank aan de financiële hulp van andere woningcorporaties.

Vestia heeft diverse rechtszaken gevoerd tegen bedrijven die zij medeverantwoordelijk achtte voor de funeste beleggingen in derivaten. Verschillende organisaties vergoedden een deel van de schade. Diverse voormalige medewerkers van Vestia verdwenen achter slot en grendel wegens malversaties bij de woningcorporaties.