Merendeel organisaties wil overstappen op e-factuur

Het merendeel (circa 36 procent) van de Nederlandse organisaties wil binnen nu en drie jaar overstappen op elektronisch factureren. Dat blijkt uit de Factuurmonitor 2008, gepubliceerd door het Tijdschrift Controlling. Zo'n 20 procent wil al binnen zes maanden overstappen op e-factureren en eenzelfde percentage wil dat binnen twaalf maanden doen.

Een minderheid van 12 procent wil ook niet in drie jaar overgaan op e-factureren. Ruim 12 procent doet momenteel al aan elektronisch factureren. Het merendeel van de bedrijven wil binnen drie jaar eveneens overgaan op geautomatiseerde factuurverwerking.

Het succes van elektronisch factureren in Nederland is van vier dingen afhankelijk: het gebruik van snel internet, de groei in e-commerce, de toename van ERP-systemen en de ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

De belangrijkste argumenten om over te gaan op elektronisch factureren zijn besparing voor de verzender (27 procent), klantenbinding/voldoen aan de wens van de klant (18 procent) en het eerder betaald krijgen van facturen (15 procent).

Als belangrijkste belemmeringen voor elektronisch factureren gelden de complexiteit (15 procent), de onduidelijke wetgeving (10 procent) en het ontbreken van standaarden (9 procent). Sinds september 2008 is op de website van de Belastingdienst een checklist beschikbaar waarmee kan worden beoordeeld of aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Gerelateerde artikelen