Memo verloonde uren wijzigt

Belastingdienst maakt wijzigingen bekend in de uitleg 'Memo verloonde uren', die 1 januari ingaan.

De Belastingdienst hanteert een ‘Memo verloonde uren’ om te verduidelijken wat verloonde uren zijn.

Vanaf 1 januari wordt een nieuwe versie geldig, die op een aantal punten afwijkt van de huidige memo.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 staan hieronder.

 

Extra informatie over:
– uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4);
– tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen;
– ‘gebruikelijke verloonde uren’;
– aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17);
– (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18).

Verduidelijking van informatie over:
– uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3);
– B&W en raadsleden (9);
– beschikbaarheidsdiensten (14).

Verder is de bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De nieuwe ‘Memo verloonde uren’ (pdf) gaat gelden met ingang van 1 januari 2021, maar mag al eerder worden toegepast.

(bron: Belastingdienst; foto: Andrea Piacquadio, Pexels)

Gerelateerde artikelen