Meeste eurozonebedrijven steunen EU-breed vennootschapsbelastingtarief

Het merendeel van Europese bedrijven (53%) steunt een EU-breed vennootschapsbelastingtarief, aldus het International Business Report (IBR) van Grant Thornton. Het onderzoek toont aan dat de steun met name uitgesproken is onder ondernemers in Italië (70%), Spanje (66%), Frankrijk (64%) en Griekenland (62%), waar dit tarief hoger is dan het Europese gemiddelde.

Brede steun voor economische integratie tussen EU-lidstaten

Het meest recente wereldwijde kwartaalonderzoek van Grant Thornton onder 2.500 bedrijven in 36 economieën toont ook aan dat 63% van eurozonebedrijven verdere economische integratie tussen EU-lidstaten steunt. Hun antwoord op de vraag over harmonisatie van het belastingtarief maakt duidelijk waar dit gewenst is.

Jurgen van Hattum, Partner International Tax Services bij Grant Thornton, zegt: “In Europa zien we neerwaartse druk op vennootschapsbelastingtarieven. Dit jaar verlaagde Italië het tarief van 27,5% naar 24%. De nieuwe Franse president Emmanuel Macron heeft beloofd de vennootschapsbelasting te verlagen van 33,3% naar 25%. Maar tarieven in die landen – samen met Duitsland, waar het tarief op bijna 30% staat – behoren nog steeds tot de hoogste tarieven in de EU. Uit onze gegevens komt naar voren dat ondernemers een nog gelijker speelveld willen. Met name president Macron streeft naar meer belastingharmonisatie tussen EU-lidstaten.”

Nederlands bedrijfsleven steunt idee voor EU-breed tarief niet

Sommige bedrijven vinden echter dat elk land zijn eigen tarief moet vaststellen. Slechts 6% van de bedrijven in Ierland, 10% in Estland, 28% in Nederland en 30% in Litouwen steunt het idee van een EU-breed tarief. Er lijkt enig verband te bestaan met de lage tarieven in deze landen (zie tabel). Buiten de eurozone steunt slechts 16% van Britse bedrijven het idee, en politieke partijen aldaar doen uiteenlopende beloftes over de vennootschapsbelasting in aanloop naar de algemene verkiezingen in juni.

Jurgen van Hattum voegt toe: “Verlagingen van de vennootschapsbelasting zijn politiek in trek als middel om de vraag aan te wakkeren en investeringen te stimuleren. President Trump heeft beloofd het tarief te verlagen tot 15%, dus het is geen verrassing dat bedrijven in EU-lidstaten met lage tarieven niet staan te springen om verhogingen van de tarieven tot een EU-brede standaard. Ze willen kunnen concurreren met de grootste economie ter wereld.”

Duitsland en Malta vormen uitzondering

“Ondernemers in landen van de eurozone met een hoog tarief, echter, willen juist meer harmonisatie. De uitzonderingen zijn Duitsland en Malta, waar de tarieven hoog zijn, maar waar het merendeel van bedrijven het liefst ziet dat landen hun eigen tarieven bepalen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat beide landen momenteel een streepje voor hebben. Duitsland is nog steeds de dominante kracht in Europa; het zakelijk optimisme ligt daar op 72%. Malta is hard op weg de snelst groeiende economie dit jaar te worden,” aldus Jurgen van Hattum. 

Tabel : Steun voor een EU-breed vennootschapsbelastingtarief vs. vennootschapsbelastingtarief als percentage

 

% steun voor EU-breed vpb-tarief

    Vennootschapsbelastingtarief*

Italië

70%

24%

Spanje

66%

25%

Frankrijk

64%

33,33%

Griekenland

62%

29%

Malta

45%

35%

Duitsland

41%

29,79%

Finland

40%

20%

Litouwen

30%

15%

Nederland

28%

25%

Estland

10%

20%

Ierland

6%

12,5%

*De gemiddelde vennootschapsbelastingtarieven kunnen variëren als gevolg van lokale belastingtarieven; de hier vermelde cijfers zijn de huidige gemiddeldes of indicatieve tarieven voor de meeste bedrijven in elk land.

Aanbevelingen voor bedrijven

Van Hattum: “Gegeven de huidige economische en politieke situatie raad ik bedrijven aan om hun financieringsopties onder de loep te nemen. De onzekerheid over het wereldwijde handelsbeleid kan ervoor zorgen dat bedrijven zich defensief opstellen en investeringen uitstellen. Ik raad hen aan de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en een goed crisisplan gereed te hebben, maar investeringen niet uit te stellen en beschikbare financiering in te zetten om te investeren voor de toekomst. Ook de verwachtte investeringen in de Amerikaanse economie creëren kansen voor export en handel, met name in duurzame kapitaalgoederen.”

Harmonisatie belastinggrondslag

Van Hattum: “De ideeën over één EU-breed belastingtarief kunnen uiteraard niet los worden gezien van de wijze waarop de fiscale winst bepaald wordt: de belastinggrondslag. Binnen de EU wordt nadrukkelijk gewerkt aan een verdere harmonisatie van de belastinggrondslag. Het maakt immers nogal verschil of betaalde rente fiscaal aftrekbaar is van de winst. Ook het tempo waarin fiscaal mag worden afgeschreven, kan de grondslag sterk beïnvloeden. Belastingtarieven goed vergelijken betekent dat ook aandacht wordt besteed aan de belastinggrondslag. Pas dan kun per land je de effectieve belastingtarieven (ETR, de zogenoemde effective tax rate) bepalen. Al met al wordt de ‘race to the bottom’ dus weer nieuw leven ingeblazen met alle op stapel staande wijzigingen.”

 

Gerelateerde artikelen