Meerderheid beursgenoteerde ondernemingen niet transparant over externe kosten in jaarverslag

Meer dan de helft van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is in hun jaarverslag niet transparant over externe kosten. Daarnaast hanteren zij geen eenduidige verantwoordingsmethode over die kosten. Ook is er bij de meeste bedrijven geen verband tussen de aandacht voor inkoop in jaarverslagen en de feitelijke omvang van hun inkoop. Dit blijkt uit onderzoek van inkoopspecialist Emeritor.

Emeritor onderzocht hoe transparant Nederlandse beursgenoteerde bedrijven zijn over hun externe kosten en de beheersing daarvan.
 
AEX-bedrijven zijn het minst transparant over externe kosten. Slechts 38% geeft hierover inzicht in het jaarverslag. De small-cap bedrijven scoren met 48% procent hoger dan gemiddeld en de midkap iets lager (41%).
 
Externe kosten en inkoop onderbelicht

Inge Norbruis, managing consultant bij Emeritor: “Externe kosten vormen een substantieel deel van de totale kosten van bedrijven, in veel gevallen zelfs 70% tot 90%. Het zou logisch zijn als bedrijven transparant zijn naar aandeelhouders over de hoogte, samenstelling en vooral de beheersing van die externe kosten, maar dat is vaak niet het geval.” Als indicatie voor de beheersing van externe kosten heeft Emeritor de aandacht voor inkoop in jaarverslagen onderzocht. Emeritor toetste in welke mate relevante inkoopgerelateerde termen voorkomen in jaarverslagen. “Er is in de meeste gevallen geen verband tussen de omvang van de totale inkoop van een bedrijf en de aandacht voor inkoop in het jaarverslag. Opmerkelijk, want het sturen op externe kosten is iets wezenlijk anders dan sturen op interne kosten. Het lijkt erop dat veel bestuurders zich hiervan onvoldoende bewust zijn. Onze jaarverslaganalyse doet vermoeden dat er op dit punt nog veel ruimte voor verbetering is.”
 
Over het onderzoek

Emeritor analyseerde de jaarverslagen van de 25 large-cap, 25 midkap en 25 small-cap bedrijven over 2014. De jaarverslagen werden onderzocht op transparantie over de externe uitgaven en de hoogte van het inkoopaandeel en de aandacht voor inkoop in het algemeen.

Gerelateerde artikelen