Meer winst en hogere kosten voor MKB

Het MKB zag in 2018 zowel omzet als winst groeien, maar ook personeelskosten.

De winst van het MKB groeide vorig jaar met 16 procent, de omzet met 10 procent, maar de personeelskosten stegen ook met 9%. Het vandaag verschenen rapport sectorrapport van de SRA baseert de cijfers op onderzoek van 210.000 jaarrekeningen. Over de hele lijn zijn de cijfers hoger dan 2017. Met name de bouw en industrie toonden sterke winstgroei, 30 respectievelijk 23 procent. De automotive stelde teleur met een omzetgroei van ruim twee procent en een winstgroei van ruim vier procent. De horeca en de retail lieten relatief bescheiden cijfers zien.

Het rapport vermeldt verder dat de personeelskosten opnieuw sterker zijn gestegen en de krapte op de arbeidsmarkt een probleem blijft. In 2018 stegen de personeelskosten met ruim negen procent op, tegenover acht procent in 2017. De toename van de personeelskosten kwam vooral door opnieuw hogere kosten voor sociale zekerheid. Deze stegen met twaalf procent tegen tien procent het jaar ervoor. De kosten voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten werden ook hoger. Daarom zijn ook de loonkosten gestegen, met bijna acht procent, maar dat was in 2017 nog meer dan negen procent.

De solvabiliteit is voor het mkb als geheel verbeterd met ruim 43 procent. Het eigen vermogen is per saldo met bijna 16 procent toegenomen. “Een mooi moment om te investeren in verdere groei. Het mkb kan de financiële buffers gebruiken voor investeringen in technologische vernieuwing. Data zijn immers onmisbaar om processen efficiënter in te richten, strakker te sturen op resultaat en om te innoveren,” reageerde SRA-bestuurslid Harry Marissen op de cijfers.

(bron: SRA)

Gerelateerde artikelen