Meer winst door dienend leiderschap

Meer winst door dienend leiderschap
Dienend leiderschap creëert meer winst: wat zijn de zeven kenmerken van zo'n leider?

Leidinggevenden die zich ten dienste stellen van het team in plaats van andersom, verhogen het moreel van medewerkers, maar verhogen ook de winst van de onderneming. Dat concludeert EM Lyon Business School  vandaag naar aanleiding van onderzoek.

De consensus was altijd al dat dienend leiderschap goed was voor het moreel van de werknemers, maar dat het ook een positieve impact op de winst heeft, was een verrassende uitkomst van het onderzoek, volgens professor Vincent Giolito, Professor in Strategie aan de EM Lyon Business School, die het onderzoek deed samen met University of Illinois, Rotterdam School of Management en University of Auckland.

“Het onderzoek heeft één fundamenteel leiderschapsaspect voor medewerkers heel duidelijk naar voren gebracht: dat werknemers geholpen worden door hun leidinggevenden,” reageert Giolito. Dienend leiderschap heeft zeven kenmerken:

  • zorgen voor elke individuele werknemer wanneer die tegenslag ondervindt, op het werk of privé;
  • aantoonbaar conceptuele vaardigheden hebben;
  • medewerkers de ruimte te geven om het beste uit zich te halen voor hun taak;
  • ethisch verantwoord gedragen tonen, en welwillend medewerkers helpen om moeilijke, ethische  beslissingen te nemen;
  • de medewerkers altijd op de eerste plaats zetten;
  • medewerkers helpen om te groeien en succes te hebben;
  • medewerkers uitnodigen om waarde te creëren voor de samenleving, ook buiten de eigen organisatie.

(bron: EM Lyon Business School)

Gerelateerde artikelen