Meer werkloos, meer failliet

Hans de Boer
Vertrekkend voorman VNO-NCW De Boer is "niet optimistisch over de toekomst."

Hans de Boer, die na zes jaar stopt als voorman van VNO-NCW, is niet optimistisch over de uitwerking van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. Vergeleken met eerdere pakketten, zullen aanzienlijke minder ondernemers coronasteun aanvragen. “Bedrijven zeggen: ja, ik wil wel mijn beste mensen bij me houden. Maar soms is er echt geen mogelijkheid meer om het lek boven te houden, en die bedrijven zullen daar meer dan afgelopen maanden consequenties uit trekken. Dat is slecht nieuws,” aldus De Boer in zijn afscheidsinterview op tv. “We zijn niet optimistisch over de toekomst. Je ziet de werkloosheid heel geleidelijk oplopen en de faillissementen zullen toenemen.”

Tegelijkertijd is het feit dat ondernemers die steun ontvangen zelf meer moeten bijbetalen volgens De Boer een stimulans om noodzakelijke, maar mogelijk harde beslissingen te nemen. Dat moet volgens hem voorkomen dat er zogeheten zombiebedrijven ontstaan, die zonder steun niet levensvatbaar zouden zijn. “Ik ben ook een optimist. Ik zie dat sommige bedrijven prachtige aanpassingen doen en weer weer wind onder de vleugels krijgen.”

(bron: ANP; foto: VNO-NCW)

Gerelateerde artikelen