Meer vraag naar finance profs

Arbeidsmarkt voor operationele finance professionals vertoont tekenen van herstel.

Het aantal operationele financiële vacatures steeg in het derde kwartaal met 14 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Het aantal  daalde toen met 41 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat blijkt uit cijfers die uitzendorganisatie Walter People vandaag bekend maakte.

De hardste klappen vielen in de financiële functies die zich richten op het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Finance professionals op de financiële administratie hadden het minst te vrezen van de crisis.

Bij het begin van de crisis liep vooral voor de complexere functies gericht op het toekomstbestendig maken van organisaties het aantal vacatures direct sterk terug, aldus Walters People. De vraag naar accountants en andere boekhoudkundige finance professionals bleef redelijk stabiel.

In april stopten veel organisaties met de inzet van flexibel personeel. Nu zetten men juist flexibel personeel in, omdat men huiverig is vaste medewerkers aan te nemen.

(bron: Walters People; foto: Charles Deluvio, Unsplash)

Gerelateerde artikelen