Meer succesvolle ICT-projecten

Er zit progressie in de uitvoering van ICT-projecten. Uit onderzoek van Ernst & Young blijkt dat ICT-projecten dit jaar in vergelijking met voorgaande jaren vaker succesvol zijn. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, vooral bij de invoering van HRM-, informatie- en CRM-systemen, maar in slechts 6 procent van alle gevallen is een ICT-project niet succesvol.

De meest succesvolle ICT-projecten zijn Microsoft Office-migraties, systeemmigraties en de invoering van salarissystemen. Een nieuwe website is nog steeds het meest uitgevoerde ICT-project. Dit blijkt uit de meest recente ICT Barometer van Ernst & Young, een terugkerende peiling onder ruim zeshonderd managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

ICT-projecten die niet (helemaal) succesvol zijn, voldoen in de meeste gevallen niet aan de verwachtingen of zijn uitgelopen qua tijd. Belangrijke aandachtspunten om de kans op succes te vergroten zijn het eerder inschakelen van de eindgebruikers, een betere afstemming en beter overleg met de organisatie.

Gemiddeld scoren de ICT-projecten binnen de organisatie een 6,8. Opvallend is dat de tevredenheid ondanks een minder falen niet is gestegen. Portfoliomanagement is een aanpak voor de classificatie van projecten en programma’s ten opzichte van elkaar, op basis waarvan er prioriteiten worden gesteld en vervolgacties worden bepaald.

Op dit moment maakt 31 procent van de organisaties gebruik van ICT-portfoliomanagement, een kleine stijging ten opzichte van 2008 (27 procent). Dit betreft voornamelijk organisaties met meer dan 500 medewerkers.

Gerelateerde artikelen