Meer overheidsbemoeienis voor toerisme

Binnen twee jaar toeristische strategie nodig voor uitbreiding van toerisme en voorzieningen.

De overheid heeft onvoldoende aandacht voor toerisme om de groei hiervan in de toekomst in goede banen te leiden. Dat concludeert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies. Het aantal toeristen groeide volgens de raad de afgelopen tien jaar heel hard en blijft ook de komende jaren flink doorgroeien. Inmiddels wordt met toerisme evenveel verdiend als in de bouw en tweemaal zoveel als in de landbouw.

Het beleid van gemeenten, provincies en de rijksoverheid is op dit moment vooral nog gericht op het vergroten van inkomsten. “Maar toerisme is niet alleen een economisch belang, het heeft ook invloed op bereikbaarheid en op het gebruik van de openbare ruimte, vastgoed, natuur en milieu”, aldus de raad. En problemen en overlast door de toegenomen toeristische druk is schadelijk voor de leefomgeving en uiteindelijk ook voor de sector zelf, stelt het adviescollege voor regering en parlement.

Pas als een toename van toerisme leidt tot schade aan de leefomgeving of tot overlast voor bewoners, wordt nagedacht over het tegengaan hiervan, aldus de raad. Maar het is heel hard nodig dat de overheid, samen met de sector en de samenleving, gaat anticiperen op de toekomst. Voor alle regio’s moet er volgens de raad binnen twee jaar een toeristische strategie komen, waarin onder meer moet staan waar en wanneer uitbreiding van het toerisme wordt nagestreefd en welke voorzieningen daarvoor moeten komen. Ook moet er meer onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit van verschillende ingrepen.


(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen