Meer ondernemers in geldnood ondanks economische meewind

Hoewel de economie groeit, is het aantal zelfstandige ondernemers met geldproblemen in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen.

Een kwartaal eerder steeg het aantal zelfstandige ondernemers dat een beroep deed op bijstandsverlening al met 15%. Die stijging zet in het eerste kwartaal van dit jaar door met ruim 3%. Daarmee is een duidelijke trendbreuk zichtbaar: sinds 2013 daalde het aantal ondernemers met geldproblemen geleidelijk.

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal faillissementen. Het IMK verwacht dan ook komend half jaar meer faillissementen.

Bouw en detailhandel doen het goed, horeca onder druk
De verklaring voor de trendbreuk ligt in de grote verschillen tussen sectoren. In de bouw gaat het structureel beter en ook de detailhandel kent minder uitvallers. “Met name in branches waar sprake is van marktverzadiging, vallen klappen,” constateert Han Dieperink, directeur van het IMK. “Van rijscholen en taxidiensten tot personal trainers en horecaondernemers. Als er veel nieuwe partijen hun intrede doen, dan vallen de ondernemers die zich minder goed voorbereiden als eerste om, ondanks economische groei.”

Verborgen leed
Veel ondernemers schamen zich om hulp te vragen bij de gemeente, zeker gezien de economische meewind, constateert Dieperink. “Ondernemers die bij ons aankloppen, hebben zichzelf vaak al jaren verwaarloosd terwijl ze knokten voor het voortbestaan van hun onderneming. Ook in goede tijden kan een bedrijf het zwaar hebben, bijvoorbeeld als gevolg van marktontwikkelingen.”

Tips voor ondernemers in zwaar weer
Voor ondernemers die het zwaar hebben, heeft Dieperink drie tips:

1. Zoek tijdig hulp
Geldnood is te vergelijken met onkruid: als je het tijdig aanpakt, is het vaak eenvoudig op te lossen. Maar doe je niets, dan woekert het alsmaar verder.

2. Wees eerlijk
Als de bank of een leverancier wel signaleert dat er iets aan de hand is, maar niet het volledige plaatje krijgt, wekt dat argwaan. Als je het financiële plaatje goed inzichtelijk maakt, het initiatief neemt en je visie op de oplossingsrichting geeft, zullen medewerkers, leveranciers en ook de bank zich in het algemeen vriendelijker opstellen.

3. Zorg goed voor jezelf
Heb je je basis op orde? Besteed je tijd aan de verkeerde dingen? Wat is de laatste keer dat je een training hebt gevolgd? Wie vraag je advies als je ’s nachts wakker ligt? Investeer regelmatig in je ondernemerscompetenties, in je netwerk en in inzicht.

Gerelateerde artikelen