Meer investeringen MKB en vooral uit eigen middelen

Dankzij het grootbedrijf zijn de bedrijfsinvesteringen in Nederland weer terug op het niveau van 2008. Uit de ING Investeringsbarometer blijkt dat na een aarzelende start ook de investeringen in het MKB nu op gang komen.

Vooral in de industrie en bouw is de investeringsbereidheid groot. Als ondernemers investeren doen ze dat met name uit eigen middelen en met bankfinanciering. Van alternatieve financieringsmogelijkheden als crowdfunding maken zij relatief weinig gebruik.
 
Katinka Jongkind, econoom MKB: “MKB-ondernemers zagen lange tijd geen ruimte om te investeren. Maar dankzij een combinatie van positieve economische vooruitzichten en een verbeterde financiële positie komen de investeringen nu ook in het MKB op gang.”
 
MKB heeft weer ruimte om te investeren
Terwijl de bedrijfsinvesteringen in Nederland inmiddels weer terug zijn op het niveau van 2008 duurt het herstel in het MKB wat langer. Daar komen de investeringen nu op gang, zo blijkt uit de ING Investeringsbarometer. Deze graadmeter voor de investeringsbereidheid onder ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (tot 250 werknemers) staat momenteel relatief hoog. Vooral in het kleinbedrijf (tot 50 werknemers) neemt de investeringsbereidheid toe. De bereidheid om te investeren trok eind 2015 al aan bij middelgrote bedrijven (50 tot 250 werknemers).


 
Investeringsbereidheid groot in industrie, bouw en groothandel
Ondernemers in de industrie, groothandel en bouw hebben de grootste investeringsbereidheid. Dankzij de export is de industrie sneller hersteld van de economische recessie dan sectoren die zich op de binnenlandse markt richten. Ditzelfde geldt voor de groothandel. Beide internationale sectoren hebben inmiddels weer voldoende financiële armslag om te investeren. De bouwsector profiteert met name van een sterk aantrekkende woningmarkt. Daarentegen is de bereidheid om te investeren in de detailhandel en transport nog zeer laag.

Gebruik alternatieve financiering beperkt
MKB-ondernemers financieren investeringen grotendeels uit eigen middelen en met bankfinanciering. Hoewel alternatieve financieringsmogelijkheden als crowdfunding, informal investors en factoring in de belangstelling staan, maken zij hier relatief weinig gebruik van. Zowel eigen middelen als bankfinanciering worden vooral ingezet voor werkkapitaal en de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Daarnaast wordt bankfinanciering ook gebruikt voor de aanschaf of verbouwing van een bedrijfspand.
 
Investeringsbereidheid trekt verder aan in 2017
Nu veel seinen op groen staan voor de Nederlandse economie verwacht ING Economisch Bureau voor dit jaar een verdere verbetering van de investeringsbereidheid in het MKB. Met name de binnenlandse economie, waar het grootste deel van het kleinbedrijf actief is, doet het dit jaar naar verwachting goed. De positieve economische vooruitzichten in combinatie met een verbeterde financiële positie scheppen ruimte voor verdere investeringen.

Gerelateerde artikelen