Meer interventie private equity-bedrijven in investeringen

Private equity-bedrijven vergroten hun invloed in hun investeringen, als gevolg van de kredietcrisis. Door de beperkte beschikbaarheid van krediet hebben de investeerders minder kapitaal voor nieuwe investeringen en zullen de rendementen moeten worden behaald door de financiële prestaties van hun deelnemingen te verbeteren.

Dat blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), in opdracht van Celerant Consulting, onder 220 executives van private equity-bedrijven in Europa en Noord-Amerika. De ondervraagden verwachten eensgezind dat de kredietcrisis de sector drastisch zal hervormen.

Maar liefst 96 procent verwacht dat de private equity-sector zich moet aanpassen aan de beperkte beschikbaarheid van krediet. Over hoe die verandering eruit gaat zien, bestaat minder consensus. Het meest genoemde antwoord (20 procent) is het vinden van een volledig nieuw financieringsmodel. Door de schaarste van krediet moeten equity-debt ratio’s naar beneden worden bijgesteld.
 
Private equity-huizen in de Benelux zoeken de hervorming in een andere hoek. Meer dan een kwart (27%) van de ondervraagden geeft aan meer te zullen interveniëren in de bedrijven waarin ze hebben geïnvesteerd. Andere populaire antwoorden zijn consolidatie binnen de private equity-sector, minder buyouts en minder grote investeringen.
 
De vergaande impact van de kredietcrisis blijkt uit het feit dat bijna de helft van de ondervraagden (44%) aangeeft deals te overwegen buiten de gebruikelijke sectoren, terwijl 42 procent op zoek is naar investeringen in bedrijven met een andere grootte dan ze gewend waren – wat duidt op kleinere transacties. Nederlandse private equity-huizen zijn minder veranderingsgezind: ze geven aan minder geneigd te zijn om te kijken naar deals buiten hun gebruikelijke geografische gebied, bedrijfsgrootte en sectoren.
 
Ondanks de drang naar verandering is slechts één op de vijf private equity-bedrijven van plan om de komende twaalf maanden minder activiteiten te ontplooien, slechts twee procent wil banen schrappen. Deze optimistische blik wordt benadrukt door de uitkomst dat maar liefst twee op de drie private equity-leiders in de Benelux verwacht dat de markt volledig hersteld is binnen nu en medio 2010.
 

Gerelateerde artikelen