Meer gespaard door hogere lonen

Vrije besparingen kwamen in de eerste drie maanden uit op 13,3 miljard euro.

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal meer geld gespaard dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Consumenten gaven door hogere prijzen voor alles, van boodschappen tot vliegreizen, wel meer uit. Maar het inkomen van huishoudens nam ook toe, waardoor ze toch meer wisten te sparen.

De zogeheten vrije besparingen, ofwel het verschil tussen de consumptie en het inkomen, kwamen in de eerste drie maanden van het jaar uit op 13,3 miljard euro. Dat is 620 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Het inkomen steeg met 16 miljard euro. Dat kwam voornamelijk door hogere lonen en meer gewerkte uren.

Daar stond tegenover dat de consumptieve bestedingen, ofwel alle uitgaven van huishoudens, in dezelfde periode met ruim 15 miljard euro toenamen. Volgens het CBS zijn de uitgaven aan goederen en diensten vooral gestegen door hogere prijzen.

De consumptie van diensten nam in het eerste kwartaal het sterkst toe. Hieronder vallen de horeca, financiële en zakelijke diensten, en recreatie en cultuur. Zowel de prijzen als het volume namen toe. Dit betekent dat er ondanks de prijsstijging meer diensten zijn afgenomen dan een jaar eerder.

De uitgaven aan voedings- en genotmiddelen, energie, brandstof en duurzame goederen zoals auto’s, huishoudelijke apparaten, meubilair en speelgoed zijn vrijwel alleen omhooggegaan door de gestegen prijzen. Het prijsplafond voor gas en elektriciteit heeft volgens het CBS de prijsstijgingen in het eerste kwartaal daarbij beperkt.

Gerelateerde artikelen