Meer focus op grensoverschrijdende M&A-activiteiten

Steeds meer bedrijven wereldwijd koesteren de wens om een grensoverschrijdende fusie of overname te doen om groei te realiseren. In Nederland heeft een op de twee ondernemers plannen de komende drie jaar M&A-activiteiten te ontplooien. Bij een ruime meerderheid van deze ondernemers gaat de aandacht vooral uit naar het buitenland.

Dat blijkt uit het International Business Report ‘The rise of the cross-border transaction 2013’ van Grant Thornton, waar circa 3.500 business leiders aan meewerkten.

Bijna een derde van de (internationale) ondernemers verwacht de komende drie jaar betrokken te raken bij een fusie of overname (28%). Dit percentage is licht afgenomen ten opzichte van 2011, maar nog steeds een stuk hoger dan in 2010. Volgens de onderzoekers tonen de cijfers aan dat veel wereldwijde issues nog niet zijn opgelost, bijvoorbeeld op het gebied van politiek en (beschikbaar) kapitaal en financiering.

Nederland, van oudsher gericht op de internationale export, neemt wereldwijd een opvallend hoge positie in. Een op de twee Nederlandse bedrijven (55%) verwacht de komende drie jaar M&A-activiteiten te ontplooien. Ook aardig wat Franse leiders zijn ‘internationaal georiënteerd’ (33%), terwijl de buitenland-verwachtingen in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland aan de lage kant zijn.

Fusie- en overnameactiviteiten waar de (totale groep aan wereldwijde) respondenten zich op richt, hebben primair betrekking op het binnenland (84%). Toch is er een duidelijke trend waarneembaar dat steeds meer ambitieuze groeiondernemers (39%) zich focussen op een fusie of acquisitie buiten de landsgrenzen. Sinds 2008 nam dit totale percentage met 56% toe, en sinds 2012 met 18%.
____________________________________________________________________________________

Bedrijf (ver)kopen? Volg de cursus Actief in Overnames
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus over bedrijfsovernames voor u onmisbaar. Vermijd valkuilen en in slechts twee dagen ontdekt u tientallen mogelijkheden waardoor u sneller een betere deal maakt. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

Europese highlights
In vergelijking met hun peers in andere regio’s focussen Europese bedrijven zich (relatief) minder op binnenlandse fusies en overnames (71%) en juist meer op internationale mogelijkheden (44%). Met name Spaanse bedrijven zijn gefocust op het buitenland (61%), net als de Nederlandse ondernemers: meer dan de helft (57%) verwacht tussen nu en de komende drie jaren in het buitenland op overnamepad te gaan. Duitse collega-ondernemers hebben meer aandacht voor de binnenlandse markt. Ondernemers uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn ook primair gefocust op hun eigen markten (84%), hoewel er ook een relatief grote groep globetrotters is (33%).

De wereldwijde ranglijst wordt aangevoerd door Singapore, het land dat eerder door Grant Thornton International Ltd als de meest dynamische economie ter wereld werd benoemd. In totaal 86% van de ondernemers richt zijn pijlen op het buitenland. Andere landen die opvallende ambities tonen, zijn Rusland en China.

Financiering van groei
Groeien door fusies of overnames is voor veel organisaties een belangrijke groeistrategie. Toegang creëren tot geografische markten (65%) blijft de belangrijkste motivatie voor organisaties. Het gebrek aan financiers en beschikbaar kapitaal in de huidige markten is volgens de onderzoekers van invloed op de verwachtingen van de respondenten dat een fusie of overname daadwerkelijk plaatsvindt. De verwachtingen om aanspraak te kunnen maken op bankfinanciering daalde van 53% in 2012 naar 48% dit jaar.

Opmerkelijk is dat het aantal ondernemers dat financiering via de beurs mogelijk acht steeg met 40%. Met 28% is Polen het meest enthousiast over publieke financiering. Braziliaanse bedrijven verwachten wereldwijd het meeste gebruik maken van Private Equity-fondsen om groei te realiseren (47%). De aanwezigheid van Private Equity-organisaties in dit land groeit de laatste jaren snel.

Nederlandse ondernemers relatief positief over ‘Exit’
Ondernemers zijn terughoudend als het gaat om hun lange termijn planning aangaande de ‘eigendomsstructuur’. Dat blijkt ook opnieuw uit dit onderzoek: slechts 8% van de organisaties voorziet een exit de komende drie jaren, het laagste percentage sinds 2008. Volgens de onderzoekers is dit een reactie op een turbulent 2012 en verwachten ondernemers dat er voorlopig geen aanvaardbare prijs voor hun bedrijf betaald kan worden. Interessant gegeven is dat Nederlandse (14%) en Finse ondernemers (26%) het meest positief staan ten opzichte van de verkoop van hun onderneming.

Bron: Grant Thornton International Business Report (IBR)

Gerelateerde artikelen